EBOLA alarm in Africa gaat nu wel erg snel

image

image

Hoe weg is het Ebola virus? En wat wordt er verzwegen voor ons…..

Wikipedia:

Ebola of Ebola hemorragische koorts is een ernstige humane virusziekte veroorzaakt door het ebolavirus. De ziekte veroorzaakt een hoog sterftecijfer en er is geen specifieke behandeling of geneesmiddel beschikbaar tegen dit virus. De ziekte is zeldzaam en komt typisch voor in de vorm van regionale uitbraken in landen in midden Afrika. De naam ebola komt van de gelijknamige rivier in Congo waar in 1976 een uitbraak plaatsvond en ebola voor het eerst herkend en aangetoond werd.

Symptomen en ziekteverloop

In primaire gevallen is de incubatietijd van ebola is 3 tot 8 dagen. In secundaire gevallen is deze iets langer. Incubatieperiodes van 19 tot 21 dagen zijn eveneens beschreven. Nadat de eerste symptomen (koorts, zeer zware hoofdpijn en sterke pijnscheuten) zich voordoen, kan de ziekte snel verergeren.

In het begin van de ziekte zal de patiënt niet-specifieke griepachtige symptomen vertonen, zoals keelpijn, koorts en algemene malaise. Deze symptomen komen snel opzetten en verergeren snel. Hoofd-, spier- en gewrichtspijn, koorts met kouderillingen, geen eetlust en een zwaktegevoel zijn de meest voorkomende vroege symptomen. Een maculopapulaire uitslag vertoont zich rond dag vijf van de infectie, voornamelijk op de torso. Deze uitslag is een weinig specifiek symptoom daar het slechts in ongeveer 15% van de gevallen voorkomt.
Daarna volgen gastrointestinale symptomen zoals buikpijn, overgeven en diarree. Tekenen van aantasting en bloeding van de slijmvliezen zijn: conjunctivitis, moeilijk en pijnlijk slikken en bloedingen van verschillende plaatsen van het maag-darmstelsel. Bloedingen van slijmvliezen en in de intraveneuze toegangsweg komen in de helft van de gevallen voor. In verdere fase kunnen bloedingen, myocarditis en longoedeem voorkomen.
In de terminale fase ademt de patiënt snel en oppervlakkig. Hij heeft bovendien een te lage bloeddruk. De patiënt belandt in shock en uiteindelijk in een coma.

De uiteindelijke doodsoorzaak is ernstige weefselschade door necrose en multipel orgaanfalen. De doodsoorzaak is dus niet het bloedverlies en de daaruitvolgende hypovolemische shock, aangezien het totale bloedverlies gering is.

Besmetting en epidemieën

Het virus is via alle lichaamssappen overdraagbaar. De versie die in Congo-Kinshasa voorkomt, kan waarschijnlijk worden verspreid via direct contact met de patiënt (verpleging) of het dode lichaam. Niet iedereen die besmet is met het virus overlijdt hieraan; schattingen omtrent de mortaliteit lopen uiteen van 50% tot 90%. Naar alle waarschijnlijkheid spelen individuele factoren zoals de gezondheid en genetische aanleg een rol bij de gevoeligheid voor het virus. Ebola is een aantal keren uitgebroken, voor het eerst wetenschappelijk geregistreerd in 1976. Tot nu toe stierven er per uitbraak niet meer dan een paar honderd mensen. Desalniettemin werd het ebolavirus maandenlang onderwerp van gesprek toen in 1995 er in Congo-Kinshasa weer een uitbraak plaatsvond. Begin 2005 vond een uitbraak van Ebola plaats in Etoumbi.

De Franquetvleerhond en andere soorten vleerhonden zijn mogelijk de verspreiders van het virus.[1]

In augustus 2007 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een uitbraak van Ebola geconstateerd in de Congolese provincie West-Kasaï. Minstens 167 mensen zouden zijn bezweken na besmet te zijn met het ebolavirus.

Op 29 november 2007 werd bekend dat in het district Bundibugyo in Oeganda op 10 november een ebola-uitbraak heeft plaatsgevonden[2]. Bij deze uitbraak gaat het om een tot op heden onbekende variant van het virus [3]. Deze nieuwe variant heeft als kenmerk dat het minder (externe) bloedingen veroorzaakt, daarentegen lijkt het vooral een dodelijke variant te zijn door de koorts die het virus veroorzaakt. Door deze nieuwe variant zijn tot nu toe 22 doden gevallen.

In maart 2014 stierven zeker 111 mensen in Guinee aan het virus en zijn er 127 geregistreerde geïnfecteerden (2 april 2014).(4) Ook in buurland Liberia werden eind maart 2014 twee besmettingen met het virus vastgesteld. [5] Op 10 april 2014 werd vastgesteld dat er twee personen besmet zijn met ebola in Marokko, wat erop wees dat het virus zich verder verspreidde.[6] In juni 2014 telde men al 759 besmettingen waarvan 468 met een dodelijke afloop. [7]

Vaccinatie en medicatie

Een ander probleem is dat er tot dusverre nog geen werkend vaccin voor mensen is ontwikkeld. Nadat het virus in de VS in 1989 bij apen was geconstateerd is men hiernaar op zoek geweest. Na jaren van laboratoriumonderzoek is nu een vaccin gevonden dat bij muizen en waarschijnlijk ook bij apen werkt. Dit is echter nog niet op mensen getest. Ook is er nog geen remedie tegen het virus gevonden wanneer men ook daadwerkelijk besmet is.

Er zijn geen gevallen bekend van personen die na het overleven van dit virus een tweede keer ziek zijn geworden. Gelet op het geringe aantal besmettingen per uitbraak is dat ook niet verwonderlijk. Het is hierdoor echter niet duidelijk of het menselijk immuunsysteem op termijn zichzelf afdoende tegen het virus kan beschermen zoals bij een gewone griep wel het geval is.

Bronnen, noten en/of referenties
(en) Leroy E.M., Kumulungui B., Pourrut X., Rouquet P., Hassanin A., Yaba P., Delicat A., Paweska J.T., Gonzalez J.P., & Swanepoel R., 2005. Fruit bats as reservoirs of Ebola virus. Nature 438, 575-576. abstract
NU.nl. Ebola breekt uit in Uganda (29 november 2007)
artikel in Trouw 28/05/10
Inmiddels 87 doden door ebola in West-Afrika. Lex Boon, NRC Handelsblad (2 april 2014)
Ebola-epidemie breidt uit: Libera bevestigt besmettingen, Senegal sluit grens met Guinee, Knack.be, 31 maart 2014
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/04/10/2-cas-de-fievre-ebola-au-maroc-lalgerie-en-etat-dalerte/
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1935140/2014/07/03/Alles-wat-u-moet-weten-over-het-ebola-virus-dat-out-of-control-is.dhtml
In een andere taal lezen