Stolpersteine Enschede

“Nieuwe Verhalen” WOII-lezing door Eric Heijink

De rol van de Politie Enschede in de Tweede Wereldoorlog

 

Agenten in Krijgsgevangenschap

In deze lezing neemt Eric Heijink ons mee naar de Tweede Wereldoorlog, een tijd die gekenmerkt werd door verraad, haat en zuiveringen. De rol van de Politie is niet altijd even gemakkelijk geweest. Velen waren lid van de NSB, anderen er tewerkgesteld en zij die al bij de Politie werkten moesten zich aanpassen aan een nieuw bewind. Die van Adolf Hitler. Dubbele gevoelens.

Voor de slachtoffers die geen graf hebben worden er her en der in Nederland Stolpersteine neergelegd zo ook in Enschede. Deze stenen zijn bedoeld om ze herdenken en zijn een project van de Duitse Kunstenaar Gunter Demmig. Dit jaar zijn er 2 opmerkelijke stenen gelegd bij de huizen van 2 agenten die de oorlog niet hebben overleefd. Abraham Keijzer en Antonie van Essen. Bram kwam niet terug uit krijgsgevangenschap en Antonie werd een dag voor de bevrijding geliquideerd. Aanleiding was de liquidatie van NSB-politieagent Pieter Kaaij in 1943.

 

Stolperstein van Abraham Keizer

Op 3 juli 1943 werd Opper Luitenant Pieter Kaaij geliquideerd voor de Kuipersdijk 123, het huis waar de ouders van een van de verzetshelden van Enschede woonden, Johannes ter Horst. Hoewel de moord nooit is opgehelderd werden ter vergelding 24 agenten van het Politie Korps gevangengenomen en naar het Krijgsgevangenkamp Stalag IV B in Mulhberg overgebracht. Ze verbleven er ruim een jaar.

Pieter Kaaij kwam van het Korps Amsterdam, hij was lid van de NSB en stond bekend als een echte Jodenjager. Zijn bekendste daad was het achterhalen van de namen wie achter de brand van het bevolkingsregister in Amsterdam zaten in 1943, de bekendste verzetsdaad van Nederland uitgevoerd door groep 2000. Hij had de verrader die de beloning had geïnd gearresteerd en incasseerde een groot deel van de beloning van FL 10.000. Hij werd vervolgens gepromoveerd en overgeplaatst naar Enschede waar hij op 15 april 1943 begon. Dat hij niet echt geliefd werd bij de bevolking en het verzet behoeft geen betoog.

Hij had trouw gezworen aan de Führer! Amper in Enschede te werk gesteld maakt hij al faam als Jodenjager. Hij ging voortvarend te werk en dat zal wellicht de reden voor zijn moord zijn geweest.

Op 3 juli 1943, de man is amper 3 maanden aan het werk in Enschede, wordt hij neergeschoten terwijl hij op weg is naar zijn werk om 7 uur ’s ochtends. De avond ervoor heeft hij nog een onderduikend kind van Joodse afkomst bij de familie Weener uit huis gehaald. De gevolgen zijn desastreus voor het Enschedese Korps dat er niet in slaagt de moord op te helderen.

Is het wraak van de Amsterdamse verzetsgroep? Is het de wraak van de Enschedese verzetsgroep CS-6? Is hij verraden door agenten? Diverse namen duiken op in het onderzoek maar het zijn uiteindelijk 24 agenten die de klos zijn en naar een krijgsgevangenkamp worden afgevoerd. 1 komt niet thuis.

In de nacht van 5 op 6 juli 1943 krijgen de agenten het bevel om zich die ochtend te melden op het Politiebureau. Bij aankomst worden agenten omsingeld door de SD, er wordt ternauwernood een bloedbad voorkomen, de agenten voelen zich bedreigd en grijpen bijna naar hun wapens. De lijst van oud militairen die nu agent zijn wordt erbij gehaald en er worden 24 namen genoemd ze worden overgebracht naar het Hoofdkantoor van de SD in Enschede aan de Tromplaan en krijgen te horen dat ze pas naar huis mogen als de moordenaar op Pieter Kaaij wordt aangehouden. Direct daarop worden ze op transport gezet, eerst naar kamp Amersfoort vervolgens op 10 juli 1943 naar Muhlberg. Onderweg speelt Abraham Keijzer op zijn trompet het “Wilhelmus” de agenten zingen huilend het lied van hun vaderland. Zien ze het nog terug?

In september 1944 overlijdt Abraham Keijzer in het kamp vermoedelijk aan een ziekte, 23 anderen komen later dat jaar vrij. Ze nemen weer dienst in het Korps en vervolgen hun werk als agent. Antonie van Essen was nauw betrokken bij het Verzet. Hij hielp mee aan het vervaardigen van persoonsbewijzen en werd 1 dag voor de bevrijding vermoord met 7 andere verzetshelden door de SD op 31 maart 1945.

Je kunt je bijna niet voorstellen hoe het moet zijn geweest voor deze agenten, uit wraak opgesloten in een kamp en daarna weer aan de slag als agent! Een bizarre werkelijkheid. Nee zeggen was geen optie!

Tekst: Isabel Blanco

Wie kan ik nog vertrouwen? Expositie komt naar Enschede

Op 13 april om 17 uur wordt de tentoonstelling gaat het van start. De veelbesproken expositie “wie kan ik nog vertrouwen” in de openbare bibliotheek aan de pijpenstraat 15 te Enschede.

“Een mens is een mens, zo is die geboren en zo moet die leven” Frieda Belinfante

Deze veelzeggende quote is van een vrouw die veel indruk maakte in de muziekwereld. In de jaren 20 van de vorige eeuw leerde ze cello spelen en trad ze op met haar vader. In de jaren 30 speelde ze eerst in het Haarlemsche Orkest daarna diverse orkesten om vervolgens het Amsterdams Trio op te richten. Ze wilde graag dirigent worden en werd dat uiteindelijk ook in Amerika maar had de tijd niet mee. Ze was vrouw en Joods.

Niets bijzonders zou je zeggen, ja net voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, Joods. Zou ze in een kamp hebben gezeten? Frieda was vrouw, Joods, muzikant en lesbisch maar tijdens de Tweede Wereldoorlog ook verzetsheld bij groep 2000. Die groep kennen we vooral van de aanslag op de Burgerlijke stand in Amsterdam op 27 maart 1943. Na die aanslagdook ze onder en kon haar werk, het verzorgen van vervalste persoonsbewijzen en ondersteunen van onderduikers niet voortzetten. Dat laatste en dat maakt haar uiteindelijk beroemd deed ze in herenkleding.

Frieda had geluk, ze wist te vluchten naar Zwitserland en ging vervolgens door met waar het voor haar begon, muziek maken. Ze richtte een koor op, keerde terug naar Nederland na de oorlog om vervolgens in 1947 naar Amerika te vertrekken. Frieda had heel veel geluk want voor homo’s en lesbiennes was geen plek in de samenleving in haar tijd. In de wet was letterlijk opgenomen dat ze als vrouw gewoon kinderen moest krijgen, dat deed ze uiteraard niet en woonde zelfs samen met een vrouw.

Net als alle anderen die homo of lesbisch waren was ze zich heel bewust van wat er gebeurde. “Wie kan ik nog vertrouwen” in een tijd dat je ervoor een kamp ingejaagd kon worden. Een kamp of werkstraf in de Tweede Wereldoorlog. De wet verbood het. Voor die oorlog en na die oorlog had je de kans opgepakt te worden en te worden veroordeeld. Tot ongeveer 1969.

April 2017, een homostel in Arnhem loopt hand in hand over een brug. Ze zijn getrouwd, zijn openlijk homo, hoeven het in principe niet te verstoppen omdat ze gelijke rechten hebben. Toch gaat het mis, een woordenwisseling, klappen. Een eeuw na Frieda met alle verworven vrijheden na de vervolging in die vreselijke oorlog gaat het toch weer mis. Nog steeds zijn er incidenten. Je zou eigenlijk moet zeggen dat dit absurd is we sturen Geer en Goor met een gerust hart naar bejaarden maar schelden ze intussen wel uit omdat ze Homo zijn.

Bedenk je dat de weg lang was naar erkenning en stel je eens voor hoe het moet zijn geweest in de tijd van Hitler. Gek genoeg vond hij het helemaal niet erg dat zijn tweede man in de jaren 30, baas van de SA Ernst Rohm homo was. Het kwam hem eigenlijk wel goed uit dat het verboden was in Duitsland en kon hem met een gerust hart oppakken en laten vermoorden. Toch is dat wel raar, het Arische ras moest ontdaan worden van alles wat niet Arisch was, puur en zuiver zijn dus ook geen homoseksualiteit en die tweede man was het. Hitler vond het zelfs niet erg dat een kamparts experimenten uitvoerde bij die homo’s om het “gen” te ontdekken dat ze zo maakte, als dat ontdekt zou zijn kon hij het ook genezen dacht hij.

Kampen en homo’s en lesbiennes. Je staat er niet direct bij stil maar die roze driehoek komt daar dus wel vandaan. Het symbool dat ze droegen in de kampen om ze te onderscheiden van de joden, zigeuners, politieke gevangenen en wat er nog meer in verdween. En die bewustwording duurde lang! Duitsland bood pas in 2002 zijn excuses aan. 2002! En Nederland erkende pas in 1986 dat ook de vervolgde homo’s en lesbiennes recht hadden op erkenning en een oorlogsuitkering. Ook verzetshelden van o.a. verzetsgroep 2000 kreeg pas erkenning in de jaren 90 simpelweg omdat ze homo en lesbisch waren. Zelfs de echte erkenning dat ze slachtoffer van de holocaust waren druppelde laat in de vorig eeuw binnen terwijl de rest al decennia werd herdacht. Veel info is dan ook verloren gegaan. Maar gelukkig niet alles!

De expositie “Wie kan ik nog vertrouwen” gaat over die vergeten groep en neemt ons mee naar die tijd toen en nu. Verteld ons verhalen zoals die van Frieda die verzetsheld werd maar ook over 5 mannen die in Amsterdam opgepakt werden en stierven in vernietigingskampen, ze waren homo en jood. We zien het onderscheid van de kampen zelf en leren van Gunter die maar liefst 8 jaar lang in verschillende kampen zat gedurende het bewind van Hitler. Een jood had in principe geen schijn van kans, maar Hitler had ook werkkampen, homo’s en lesbiennes moesten zeg maar door hard werken weer hetero worden. Hoeveel precies in de kampen hebben gezeten is helaas niet bekend ook niet hoeveel er stierven, vermoedelijk 15000 als homo maar bedenk je wel dat ook onder joden dus homo’s en lesbiennes waren en die werden als jood behandeld.

Veel onbekende verhalen van een lang vergeten groep omdat de maatschappij er niet klaar voor was en gezien het incident in Arnhem wellicht nog steeds niet. Discriminatie is en blijft een groot probleem evenals acceptatie..

“Wie kan ik nog vertrouwen” verteld ons een onthutsende waarheid.

Trump en nu wat? Mediablunder pur sang

Trump
Daar is hij dan Trump, mr president elect. Wachtend op de definitieve uitslag van de kiesmannen. Zij bepalen het uiteindelijk. 
Her en der lees je onvrede, ongenoegen, demonstraties, boze pers boze mensen. Her en der lees je blij mensen. Bizarre reacties ‘Trump gaat Nederland redden’ alsof de messias op rechts hier ook komt regeren. De grote vraag is nu ‘waar ging het mis?’. De pers (waartoe ik behoor) zwijgt erover. Ik niet, niet meer.
Gedurende de gehele campagne heb ik dit gedacht ‘zijn die collega’s van me gek geworden ofzo?’ Als er namelijk iets is dat je niet moet doen is het de ‘aanpak Trump’. Elk stap hop onder een vergrootglas. Dit werk als zuigknop namelijk. Wekt nieuwsgierigheid. Mensen willen meer weten gaan dus ook alles ‘vreten’ wat zo’n man zegt. 
Als je dan ruim een jaar hoort hoe slecht het gaat, dat Mexicanen verkrachters EN illegalen zijn, de klimaatverandering een hoax, China achterlijk, Clinton een crook is die in de bajes moet, dan geloof je dat. De kracht van herhalen. Op rally’s maar vooral pers en twitter werken verlammend. Van ‘ach sufkop’ wordt hij ineens de wereld messias. ‘Hey heb je gehoord wat hij zei? Deportatie is DE oplossing voor die illegalen?’ Dat dit al gebeurd denkt niemand meer aan. Illegalen die niet vlgs de regels komen moeten namelijk altijd weg! Of ‘hey heb je dat gehoord? Hij gaat IS plat bombarderen’ wat her en der al gebeurd. IS verliest en reageert het in Europa af met radicale idioten. Of ‘hey die muur wat een goed idee zeg’ een muur die er feitelijk al is, de grens met Texas bestaat uit een grote muur van prikkeldraad en hekken, her en der hoog voltage, incl een buurtwacht die overstekers afknalt. 
Wat hij dus feitelijk riep (nadruk op riep want nu wordt het serieus en kan veel niet) gebeurd al of is een leugen. Dat liegen was wel een ding. 80% van je campagne laten bestaan uit leugens, verkeerde cijfers en onzin.
Wat hier is gebeurd is een enorme media blunder. Dit soort gasten (sorry maar een racist krijgt geen normale naam bij mij) moet je in de pers niet aankaarten, die moet je links laten liggen. Verongelijkt roepen ‘oh wat zegt hij nu toch weer’ is juist kaf op zijn koren geweest. Dat blijkt wel weer. Ook de dreiging ‘zeg niet dat je op hem stemt’ komt over in de peilingen ‘stel je voor zeg wint hij niet weten ze dat ik op racisten stem’. 
Mijn collega’s hebben het verbruid en goed ook! Alsof ze niet geleerd hebben van de vroege jaren 30 toen ze het deden bij Adolf Hitler. Juist die aandacht voor Adolf en het proces hielpen hem in het zadel. 
Wie nu nog zegt dat het populisme beter gezegd racisme nazisme en fascisme geen gevaar is moet goed oppassen. Voor je het weet lees je ‘ik gooi een ruit bij je in’ of ‘ik weet waar je woont’. De omgangsnormen hebben we namelijk afgeschaft. Zeker nu Trump verkozen is. Dankzij eze basher en de media moet je uitkijken wat je zegt. 

Ghandi can save us/Ghandi kan ons help us

ghandi brief

2 letters written 1 remained. 1 men who changed 2 nations, South Africa and India.

How that was a challenge. No violence. Martin Luther King jr dit the same non violence.

NON VIOLENCE

Ghandi knew Hitler would not listen, he writes it nevertheless he tried. He never gave up, but we dit, we gave Politics in control Tirani once again. Ghandi  emberessed the British Empire and the entire world, he made all nations look like fools. And today we are fouls again. WE are stupid ignorant and racists. We hate without knowing what to hate we are lead by idiots who spread hate. And that is the key….. hate is talken into your mind it does not life in your heart.

QOUTE ‘WE ARE IN GODS EYES ALL EQUAL’

Jinnah was the biggest task due to the minority of Muslims. Ghandi took a huge risk in making him prime minister, it lead to his assisination. Pakistan had mainly Muslim. Ghandi wanted peace as he saw no difference. Jinnah broke his promise of course. Ghandi’s weapon ‘vasten’starving himself. It helped all the time.

Ghandi dit what he can. But Muslims choose to get India in a civil war.Right now the entire world is at civilwar with Muslims. Why the hate all the time.

What if we try to follow Ghandi, embrace respect. I bet it stops.

THE ONLY DEVILS ARE THE DEVILS IN OUR HEART…… GHANDI’S LAST QOUTE

TRUTH AND LOVE IN  HISTORY ALLWAYS WINS

Pope shakes up the world/Paus zet puntjes op de i in de VS

http://m.motherjones.com/politics/2015/09/pope-francis-congress-best-lines-climate-abortion

De toespraak van Paus Franciscus in het Amerikaans Parlement/Congres.

Mijn ‘notes’ zie je tussen de speech door’

On climate change: “I call for a courageous and responsible effort to redirect our steps and to avert the most serious effects of the environmental deterioration caused by human activity. I am convinced that we can make a difference and I have no doubt that the United States—and this Congress—have an important role to play. Now is the time for courageous actions and strategies, aimed at implementing a culture of care and an integrated approach to combating poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same time protecting nature.” (Democrats stood to applaud the pope’s remarks on climate change, while many Republicans remained seated. The pope’s message was more muted than his remarks on the issue Wednesday when he spoke at the White House.”

Ik haal hieruit dat hij voorstander is van de theorie van de Australische klimatologen die riepen dat de VN enorm blunderd. We zitten in een jura tijdperk waarbij de mens idd mee moet helpen echter elke 10.000 jaar veranderd het klimaat. Met of zonder Volkswagen diesel.

On abolishing the death penalty: “I am convinced that this way is the best, since every life is sacred, every human person is endowed with an inalienable dignity, and society can only benefit from the rehabilitation of those convicted of crimes. Recently my brother bishops here in the United States renewed their call for the abolition of the death penalty. Not only do I support them, but I also offer encouragement to all those who are convinced that a just and necessary punishment must never exclude the dimension of hope and the goal of rehabilitation.”

Hoeta in het land van de doodstraf roepen afschaffen verdiend een nobelprijs.

On abortion: “The Golden Rule also reminds us of our responsibility to protect and defend human life at every stage of its development.” (This was his only direct reference to abortion in the speech.)

Je merk als je leest ” de goude regel WAS” er is dus bij hem ruimte voor uitzonderingen

On same-sex marriage: The closest he came to addressing same-sex marriage was in a passage about the importance of family. “I cannot hide my concern for the family, which is threatened, perhaps as never before, from within and without. “Fundamental relationships are being called into question, as is the very basis of marriage and the family. I can only reiterate the importance and, above all, the richness and the beauty of family life.” (This did not appear to be an explicit denouncement of marriage equality.)

Dit is de complete kanteling een nieuwe encykliel. De Paus is niet ANTI gay. Want hij zegt niet dat het niet mag enkel dat hij begrijpt dat er mensen zijn die zich zorgen maken.

On Iran and Cuba: “When countries which have been at odds resume the path of dialogue—a dialogue which may have been interrupted for the most legitimate of reasons—new opportunities open up for all. This has required, and requires, courage and daring, which is not the same as irresponsibility. A good political leader is one who, with the interests of all in mind, seizes the moment in a spirit of openness and pragmatism. A good political leader always opts to initiate processes rather than possessing spaces.”

Hier stelt hij uitdrukkelijk dat WE het Westen overdreven Irak maar even moesten democratiseren en Cuba moesten boycotten. Hij bezocht beide landen dit jaar. Irak moslimland haalde hem echter als held binnen. Hij predikt immers ‘ga de dialoog aan’ en Cuba zo lees ik het daarvan heeft hij de boycot nooit begrepen. Ik ook niet tis mijn huis mi casa en net als mam wil ik daar sterven waar mijn hart ligt. Ook benadrukt hij ‘nauwelijks’ analfabeten’ uitstekende gezondheidszorg en fantastische mensen.

On the refugee crisis: “Our world is facing a refugee crisis of a magnitude not seen since the Second World War. This presents us with great challenges and many hard decisions. On this continent, too, thousands of persons are led to travel north in search of a better life for themselves and for their loved ones, in search of greater opportunities. Is this not what we want for our own children? We must not be taken aback by their numbers, but rather view them as persons, seeing their faces and listening to their stories, trying to respond as best we can to their situation.”

De vluchtelingen anno nu. Noemt hij het grootste probleem van ontheemdheid sinds de 2de wereld oorlog. Je moet voorzichtig zijn. Eem hart tonen en gezamenlijk een passende oplossing vinden. Ook kaart hij aan ‘lege landen zonder bevolking’ kan ook niet. Een groot probleem vanwege onze plicht ze te helpen maar allemaal verplaatsen is NIET de oplossing.

On immigration: “We, the people of this continent, are not fearful of foreigners, because most of us were once foreigners. I say this to you as the son of immigrants, knowing that so many of you are also descended from immigrants…Nonetheless, when the stranger in our midst appeals to us, we must not repeat the sins and the errors of the past. We must resolve now to live as nobly and as justly as possible, as we educate new generations not to turn their back on our ‘neighbors’ and everything around us. Building a nation calls us to recognize that we must constantly relate to others, rejecting a mindset of hostility in order to adopt one of reciprocal solidarity, in a constant effort to do our best. I am confident that we can do this.”

Emigratie noemt hij een noodzakelijk iets om landen op te bouwen. Hij verwoord het prachtig.

On poverty: “I would encourage you to keep in mind all those people around us who are trapped in a cycle of poverty. They too need to be given hope. The fight against poverty and hunger must be fought constantly and on many fronts, especially in its causes. I know that many Americans today, as in the past, are working to deal with this problem.”

Armoede is voor hem de vraag aan jezelf. Ken je het? Dan weet je wat het is. Ken je niet? Verdiep je erin. We zijn verplicht elkaar te helpen.

On the arms trade: “Being at the service of dialogue and peace also means being truly determined to minimize and, in the long term, to end the many armed conflicts throughout our world. Here we have to ask ourselves: Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict untold suffering on individuals and society? Sadly, the answer, as we all know, is simply for money: money that is drenched in blood, often innocent blood. In the face of this shameful and culpable silence, it is our duty to confront the problem and to stop the arms trade.”

De Paus is pacifist wijlen Koninging Juliana zou hem bejubbeld hebben. Je hebt ze nodig ter verdediging maar de prijs is wel extreem hoog…

On religious fundamentalism: “We know that no religion is immune from forms of individual delusion or ideological extremism. This means that we must be especially attentive to every type of fundamentalism, whether religious or of any other kind. A delicate balance is required to combat violence perpetrated in the name of a religion, an ideology or an economic system, while also safeguarding religious freedom, intellectual freedom and individual freedoms. But there is another temptation which we must especially guard against: the simplistic reductionism which sees only good or evil; or, if you will, the righteous and sinners.”

Hier staat waarom deze Paus waarom mij wel kan bekoren. RESPECT VOOR ELKE RELIGIE. Wellicht dat Wilders op werkvakantie naar het Vaticaan moet of verplicht mee moet op reizen in de fiat 500.

Believe the pope is a miracle

TRIJNTJE OOSTERHUIS Haalt Finale WENEN niet regen regels in.

Trijntje zingt iedereen weg. Trijntje en Anouk zijn een platina duo. Ik blijf erbij reglementair winnares 2015 zelfs de winnaar zei het. Meeste stemmen en ranking voorgaande jaren. WE HEBBEN GEWONNEN PUNT UIT.

Qua regels was ze door qua protest stemmen winnaar winnaar Mark (Zweden) sprak zijn mond voorbij. TRIJNTJE zong fantastisch en Australie duh is dat Europa? Ze is de grote winnaar. Ze is met recht top nr 1 itunes bookies en vooraf zei iedereen “Nederland gaat de finale in” (stemmen kon online miljoenen stemmen de vakjury….) tis weer een mooi legendarisch verhaal. En wij zijn supertrots op Trijntje en Anouk. Ik hoop dat ze meer samen gaan doen album optredens… we zijn gezegend met zoveel talent.

Qua regels was ze door qua protest stemmen winnaar winnaar Mark (Zweden) sprak zijn mond voorbij. TRIJNTJE zong fantastisch en Australie duh is dat Europa? Ze is de grote winnaar. Ze is met recht top nr 1 itunes bookies en vooraf zei iedereen “Nederland gaat de finale in” (stemmen kon online miljoenen stemmen de vakjury….) tis weer een mooi legendarisch verhaal. En wij zijn supertrots op Trijntje en Anouk. Ik hoop dat ze meer samen gaan doen album optredens… we zijn gezegend met zoveel talent.

Kritische Noot ivm ons afbraak pluche Kabinet die ALLES UITHOLT ZOEG KUNST MUZIEK CULTUUR. Een theocratisch era met een einde! En Wenen is stil. Wat moet Australie er? Roemenie geen punten genoeg of Albanie, Denemarken die zich terugtrok uit de puntentelling, blut. Het is stil. 

Winkans groot. En terecht. Ze pakt je meteen in met dit verrassen goed mummer. De combi met Anouk fantastisch. Mijn verbaast de finale niet. We hebben lang niet gekeken. Laatste keer voor Anouk was Edselia die de punten voorleest je schoonzusje. Mijn broer (RIP 2009) zou uit zijn dak gaan. Maar wie niet? Nederland (Avro zend het met de Tros heeft godzijdank voor cultuur kunst en muziek gekozen. Dank je Koning Willem. De sectoren hebben het zwaar met dank aan het afbraak kabinet. Gun je volk niets duizenden werkloos waarom helpen? Even nog en de gang naar de stembus komt voor de vakantie en onze Mozart lookalike is zijn “fans” kwijt. .

Trijn Oosterhuis. Alles kunner. Moet ze halsoverkop terug? Reglementair wel. Het beste lied aan de kant en Wenen houdt zicg ijzig stil. Regels……


Wie kent haar niet? Wereldhits “touch me here” met haar broer een album met DE Burt Bacarach de Sisters off soul…

Trijntje Oosterhuis (Amsterdam, 1973) is al jarenlang een van de topvocalisten van Nederland. Het begon allemaal toen zij samen met haar broer Tjeerd Oosterhuis op jonge leeftijd de popgroep Total Touch oprichtte. Later werd Trijntje succesvol als solozangeres. Zij zong met grote namen als Al Jarreau, Queen, Andrea Bocelli, Burt Bacharach, Marco Borsato, Herbie Hancock, Lionel Richie, Coolio, Ivan Lins, Herman Brood, Incognito, Khaled, Salomon Burke, Candy Dulfer, Jean ‘Toots’ Thielemans, Bobby McFerrin en Ronan Keating.
Wrecks We Adore
Het laatste album van Trijntje Wrecks We Adore was een samenwerking met zangeres Anouk. ‘Deze plaat is een geschenk voor mij, en voor Anouk’, zegt Trijntje. ‘Voor mij omdat ik de pop- en soul-kant van mezelf weer wil laten zien. En voor Anouk omdat zij graag zich graag meer als producer en songschrijver wil manifesteren. Onze ambities kruisten elkaar op het juiste moment.’
Die kruisende wegen hebben een album opgeleverd waarom Trijntje, zoals ze het zelf zegt, ‘zingt alsof mijn leven ervan afhangt.’ Wrecks We Adore klinkt minder gepolijst dan Trijntjes recente platen. ‘Begrijp me goed: het is geweldig om met onbetwiste muzikale zwaargewichten als Burt Bacharach of John Clayton te werken. Maar ik had behoefte aan wat rauwers.’ Even geen jurk aan, maar een leren broek. En zo’n broek staat Trijntje, die op eerdere platen moeiteloos overeind bleef naast rockers als Herman Brood en rappers als Opposites, trouwens prima.
Best verkochte debuutalbum
Tijdens de opening van de Amsterdam ArenA beleeft Trijntje eigenlijk haar grote doorbraak. Terwijl heel Nederland toekijkt vertolkt ze ‘De Zee’, geschreven door John Ewbank. In de periode daarna brengt Total Touch twee zeer succesvolle albums uit. Van hun eerste album worden bijna een half miljoen exemplaren verkocht en is daarmee het best verkochte Nederlandse debuutalbum ooit. De grootste hits van Total Touch zijn ‘Touch Me There’ en ‘Somebody Else’s Lover’.
Jazz
In 2002 komt Trijntje’s solodebuut uit. In deze tijd is ze steeds vaker te gast bij bekende jazzmuzikanten en -orkesten. Ze zingt met Toots Tielemans, New Cool Collective, het Jazz Orchestra en het Amsterdams Sinfonietta. In samenwerking met laatstgenoemde verschijnt het album ‘Strange Fruit’ op het jazzlabel Blue Note. Deze cd wordt dubbel platina, wat voor jazzbegrippen zeer uitzonderlijk is. Van de tour die volgt wordt de dvd-registratie ‘A Thousand Days’ gemaakt.
Burt en Trijntje
Haar volgende album ‘See You As I Do’ neemt ze op in haar thuisstudio en hieraan werken onder andere Toots Thielemans en Candy Dulfer mee. Dan volgt in 2006 het Blue Note-project ‘Burt Bacharach Songbook’ met nummers zoals ‘Walk On By’ en ‘That’s What Friends Are For’. Trijntje werkt hiervoor samen met Burt Bacharach in LA. Hij dringt aan het vergeten stuk ‘Waiting For Charlie (To Come Home)’ op te nemen, waarvoor hij op de piano een nieuw intro schrijft. Ook speelt hij mee op ‘This House Is Empty Now’, dat hij eerder opnam met Elvis Costello. Ook dit album wordt dubbel platina. Eind 2006 komt haar cd ‘The Look Of Love’ waarop ze wordt begeleid door Metropole Orkest.
‘Who’ll speak for love’
Tijdens haar akoestische theatertour in 2007 wordt ze begeleid door haar goede vriend, gitaris Leonardo Amuedo. Halverwege die tour krijgt Trijntje de unieke kans om een tweede album op te nemen samen met Burt Bacharach. Maar liefst vijftien liedjes nemen ze op, waaronder één nieuw stuk genaamd ‘Who’ll speak for love’ wat tevens de titel van het album wordt. Hij schrijft dit liedje samen met Tim Rice, die we kennen van onder meer de wereldberoemde musicals Aïda, Jesus Christ Superstar en The Lion King. Hiermee kan Trijntje zich scharen in een lijst aan grootheden die de eer hadden een liedje te ‘krijgen’ van de grootmeester. ‘Who’ll speak for love’ staat binnen no-time in de Top 10 van best verkochte albums en behaald ook de platina status.
In het tuinhuis
Na een succesvolle dvd-registratie van de theatertour en optredens tot in Japen wordt Trijntje in 2009, net als de rest van de wereld, opgeschrikt door het nieuws dat Michael Jackson is overleden. Samen met Leonardo Amuedo gaat ze in haar tuinhuis Jackson-songs opnemen. Puur uit liefde voor de muziek. Na aandringen van onder andere goede vriendin Candy Dulfer besluit Trijntje om de liedjes uit te brengen. Zonder producer en low-budget. Na een dikke maand is de plaat ‘Never Can Say Goodbye’ goud. Dankzij de grote belangstelling wordt er een kleine clubtour georganiseerd. Hier gaat Trijntje hits als ‘I Just Can’t Stop Lovin You’, ‘Gone To Soon’ en ‘Human Nature’ ten gehore brengen.
750.000 exemplaren
Eind 2010 brengt Trijntje een kerstalbum ‘This Is The Season’ uit. Eigenlijk de eerste grote Nederlandse artiest met een heel kerstalbum. Ook bij deze cd maakt ze gebruik van de fantastische muzikaliteit van haar vriend Leonardo Amuedo. Nog geen maand na deze release gaat de zangeres in januari een revolutionaire samenwerking aan met het Algemeen Dagblad. Zij verspreiden haar nieuwste album ‘Sundays in New York’ gratis bij hun krant. Het gaat om 750.000 exemplaren. In heel Nederland is de zaterdageditie van de krant in een mum van tijd uitverkocht. Mooi aan het initiatief vindt Trijntje dat haar muziek bij zoveel huishoudens te horen zal zijn. Het gaat om een album opgenomen op het Blue Note-label met het gerenommeerde Clayton-Hamilton Orchestra.
We’ve Only Just Begun
Eind 2011 is een overzichtsalbum van Trijntje d’r carrière verschenen. Een indrukwekkende tracklist omvat 2 cd’s. Ook bevat het album 3 nieuwe nummers, waaronder ‘Ain’t Who You Are’, welke is geschreven door haar broer Tjeerd. Het nummer ‘Good Day’ is van de gebroeders Cullum (Jamie en Ben), en heeft Trijntje opgenomen in hun studio in Londen.

In 2015 zal Trijntje Oosterhuis Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2015 in Wenen met het nummer ‘Walk Along’. Van Anouk.

Neurenburg stad van het Mensenrechten proces van de vorige eeuw

WO II 4 mei/5mei commitee is er voor opgericht. EenVandaaf en Zembla hadden prachtige reportages opdat we blijven herdenken. Immers de zoveelste zwarte bladzijde uit onze wereldgeschiedenis mag nooit vergeten worden.

image

image

Neurenberg (Duits: Nürnberg) is een kreisfreie Stadt in het midden van de Duitse deelstaat Beieren. De stad telt 498.876 inwoners.[2] Samen met de omliggende gemeenten Fürth, Erlangen en Schwabach vormt het de zogeheten Metropolregion Nürnberg, een agglomeratie van 2,5 miljoen inwoners.

De stad is een van de weinige steden in Duitsland die de oorspronkelijke vestingsmuren en torens grotendeels heeft behouden.

BevolkingBewerken

In 1888 overschreed Neurenberg de 100.000 inwoners. In 1900 had de stad meer dan 250.000 inwoners. Het hoogste aantal van 515.000 inwoners werd bereikt in 1972, waarna het inwoneraantal zakte tot 465.000 in 1985. Sindsdien werd het half miljoen opnieuw bereikt in 1992 en na opnieuw een daling in 2006.

GeschiedenisBewerken

In 1493 werd hier de beroemde Kroniek van Neurenberg uitgegeven.

Van de 15e tot de 17e eeuw had Neurenberg een bloeiende metaalindustrie. Daarna raakte de stad in verval. Tot de Tweede Wereldoorlog had de binnenstad een vrijwel geheel middeleeuws karakter bewaard met gotische bouwwerken. Door luchtaanvallen, en een vier dagen durend grondoffensief aan het eind van de oorlog werd de historische binnenstad vrijwel geheel verwoest. Na de oorlog werd de middeleeuwse bebouwing van de binnenstad weer grotendeels gereconstrueerd.

In 1927, 1929 en van 1933 tot en met 1938 werden in deze stad de nationaalsocialistische partijdagen van de nazipartij (NSDAP) gehouden. De keuze voor Neurenberg kwam voort uit de plaats die de stad in het middeleeuwse Duitse Keizerrijk had ingenomen als verzamelplaats voor Rijksdagen en hoeder van de regalia van de Keizer.

Neurenberg was in 1933 beslist geen door de nazi’s gedomineerde plaats; de stad had toen een liberale burgemeester en een progressief bestuur.

De rassenwetten van de Nationaalsocialistische staat, wetgeving waarbij Joodse burgers van het maatschappelijke leven werden uitgesloten en rechteloos werden gemaakt, zijn in Neurenberg afgekondigd en worden daarom de “Rassenwetten van Neurenberg” genoemd.

Neurenberg-tribunaalBewerken
De Processen van Neurenberg werden in 1945-1946 door het Neurenberg-tribunaal gehouden tegen de leiders van nazi-Duitsland die beschuldigd werden van oorlogsmisdaden.

Naar aanleiding van het 60-jarig jubileum van deze processen en het 50-jarig jubileum van het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt sinds 1995 elke twee jaar de Internationale Neurenbergse Mensenrechtenprijs uitgereikt, waarmee de stad een bijdrage wil leveren aan wereldwijde vrede en een signaal wil afgeven dat schendingen van de rechten van de mens nooit meer mogen voorkomen in Neurenberg. Neurenberg werd zelf hierdoor geëerd met de Bilbao-prijs voor de Bevordering van de Cultuur van Mensenrechten.