Nederland

Nederland

Ooit was ik trots

Ooit dacht ik

‘Mooi dat het kan’

Diversiteit

Multi Cultureel

Ooit dacht ik

Ooit wist ik

Nederland is mooi

Nederland is ‘rijk’

Rijk aan echte mensen

Nu denk ik

Nu weet ik

Hoe vergankelijk

Hoe moeilijk

Leven in dit land

Verzengend kan zijn