Schokkend Echtgenoot Edith Schippers adviseert GGZ over slim declareren

PERSBERICHT

Amsterdam, 10 december 2015 van Stichting Onderzoeksjournalistiek Nederland

Echtgenoot Edith Schippers adviseert GGZ

over slim declareren

Op 1 december heeft de SP Kamervragen gesteld over de betrokkenheid en
mogelijke belangenverstrengeling van zorgconsulent Sander Spijker, echtgenoot van
minister Edith Schippers (Volksgezondheid), bij zijn advisering van het
Slotervaartziekenhuis. Weinig mensen weten dat Spijker ook de GGZ adviseert.
Spijker is projectmanager bij adviesorganisatie P5COM die organisaties ondersteunt
‘in het efficiënter en effectiever inrichten van hun bedrijfsprocessen en in het
verhogen van hun performance’. P5COM heeft grote GGZ-organisaties geadviseerd
waaronder Arkin, Parnassia Groep, GGZ-Friesland, en GGz Breburg, een instelling
die nauw samenwerkt met een andere instelling, namelijk Reinier van Arkel, onlangs
in het nieuws omdat een topman na zijn vertrek een bonus van 368.000 euro
meekreeg.
P5COM vindt productiviteit en declarabiliteit van de medewerkers van de instellingen
die het adviseert, een belangrijk aandachtspunt. Zo zegt verpleegkundig specialist
Marjanne Vogels van de instelling Arkin over het advies van P5COM: ‘Het gaat niet
alleen om hoe hard je werkt, het gaat erom dat het declarabel is.’ En een
projectmanager van GGZ-Friesland over het advies van P5COM: ‘[…] De
behandelaren schreven op hun dagstaat, maar zagen daar nooit een overzicht voor
terug. Hoe declarabel de behandelaren waren, wisten zij niet.’ In dit artikel licht
Spijker van P5COM toe: ‘Er was altijd weer iets dat kon worden aangescherpt, en
daardoor bleef de implementatie uit.’
Op deze korte promotiefilm van P5COM zie je Spijker een paar maal (niet-sprekend)
in beeld. Een psychiater die de film zag, zegt: ‘Hier zie je precies wat er gebeurt als
managers de zorg overnemen. Het gaat dan alleen nog maar om productie,
efficiëntie, knelpunten en verbeterprojecten op kwantiteit.’ Hoogleraren Van Os en
Delespaul stellen: Bij met name de grote GGZ-instellingen, staan de belangen van
de cliënt al lang niet meer centraal […]’
Centrale vraag: in hoeverre adviseert Sander Spijker’s P5COM haar cliënten in de
GGZ actief tot upcoding van de behandeluren? Upcoding, een term van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft betrekking op het afstemmen van de
behandelduur op de tijdgrenzen (en dus de financiering) van de zogenaamde DBC’s
(Diagnose Behandel Combinaties). Hiermee kan een commercieel getrainde
instelling voorkomen dat het ‘gratis’ consulten verleent. Upcoding is niet in het belang
van cliënten en maakt de zorg duur. Als Sander Spijker via P5COM inderdaad
betrokken is bij upcoding, is dit op zijn minst opvallend in het licht van de oproep van
minister Schippers tot zinnige en zuinige zorg.