De zaak Ernst J ex MST de leugen van Yme Drost

DE LEUGENS VAN DROST

DAT ZIJN ER VEEL. BIJVOORBEELD WAAROM DE TBS DE ONTOEREKINGSVATBAARHEID BEGIN VEEL EERDER DAN ’92. IN DE JAREN 80 HEERSDE HIJ ALS EEN EILAND ONBENADERAAR EXPERIMENTEERDE EROP LOS EN VERSLAAFD.

Jansen loog alles aan elkaar, verzweeg veel en was niet te doorgronden. Dr Jekyl en mr hyde. Drost haalt feiten uit elkaar ging failliet in 2009 omdat zijn advocaat het niet meer zag zitten. Hij kwam niet terug. Drost heeft een mbo cursusje gehad. Advocaat zegt ie niet meer sinds 2010 a mij tik. Hij lijkt in veel opzichten op Jansen. Binnenkomen is 6000 of meer euro betalen. Daarom heeft ie een kantoor en doorstart. Elke grote zaak vette oproep “no cure no pain” ….. 2 zijn betaald. De rest och jammer.

Het zou zijn zoon kunnen zijn.


Mishandeling:

Mishandeling


Indien u wordt verdacht van mishandeling is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet kunt verklaren.


Mishandeling in de wet

Mishandeling is strafbaar gesteld in de artikelen 300 Wetboek van strafrecht (Sr.) en verder.


Art. 300 Sr. – eenvoudige mishandeling

In artikel 300 lid 1 Sr. gaat het om eenvoudige mishandeling, de lichtste vorm van mishandeling. De overige leden van art. 300 Sr. bevatten strafverzwarende gevolgen. Wanneer de mishandeling heeft geleid tot zwaar lichamelijk letsel of de dood, kunnen er hogere gevangenisstraffen worden opgelegd. 


Art. 301 Sr. – mishandeling met voorbedachte rade

In art. 301 Sr. is strafbaar gesteld de mishandeling met voorbedachte rade. Het gaat dan om een min of meer planmatig handelen; Van belang is de vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit. Het komt niet vaak voor dat mishandeling met voorbedachte rade ten laste wordt gelegd.


Art. 302 Sr. – zware mishandeling

In art, 302 Sr. ziet de delictsomschrijving op het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Wat precies onder zwaar lichamelijk letsel moet worden verstaan, kunt u hier lezen. Art. 302 Sr (zware mishandeling) verschilt van de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg door het opzet. Bij zware mishandeling moet er opzet bestaan op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, terwijl bij de art. 300 Sr. variant het zwaar lichamelijk letsel alleen een bijkomend gevolg is van de mishandeling, zonder dat dit ook echt de bedoeling was. In de praktijk wordt vaak het (voorwaardelijk) opzet op de mishandeling al snel aangenomen, waardoor in de meeste gevallen art. 302 Sr. – zware mishandeling ten laste zal worden gelegd.


Art. 303 Sr. – zware mishandeling met voorbedachte rade

Net als art. 301 Sr. bevat dit een uitbreiding van de strafbaarstelling met de voorbedachte rade, maar nu bij het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.


Art. 304 Sr. – strafverzwarende omstandigheden

Art. 304 Sr. bepaalt dat de straffen hoger zijn bij mishandeling van vader, moeder, echtgenoot, partner, eigen kind, ambtenaar in functie, en wanneer de mishandelijk plaatsvindt door toediening van gevaarlijke stoffen.


Art. 304a/b Sr. – mishandeling met terroristisch oogmerk

Art. 304a Sr. bepaalt dat de straffen de helft hoger zijn bij een terroristich oogmerk. Wanneer daar ook nog eens bij wordt samengespannen, en er sprake van een zware mishandeling met voorbedachte rade, wordt de straf eveneens verhoogd (art 304b Sr.)


Bewijs mishandeling

Over het algemeen wordt het bewijs van mishandeling geleverd op basis van medische gegevens of vaststelling van letsel door de politie, getuigenverklaringen en de aangifte zelf. De aangifte moet altijd ondersteund worden door een ander bewijsmiddel. Dat hoeft niet veel te zijn, bijv. een verklaring van de politie dat zij vers letsel zagen.


Om met succes verweer te voeren tegen de verdenking is het belangrijk dat u van meet af aan een mogelijke andere oorzaak voor het letsel weet te geven. Hoe aannemelijker uw verhaal is, hoe groter de kans op een vrijspraak is.


Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen om voor een rechter de verklaring te herhalen, in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was, of dat er op z’n minst getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring. Ook kunt u zelf ook getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.


Advocaat mishandeling

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in mishandelingszaken. Onze advocaten staan zowel verdachten als slachtoffers van mishandeling bij.


Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 120,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.


En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.


Indien u wordt verdacht van mishandeling is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet kunt verklaren.


Mishandeling in de wet

Mishandeling is strafbaar gesteld in de artikelen 300 Wetboek van strafrecht (Sr.) en verder.


Art. 300 Sr. – eenvoudige mishandeling

In artikel 300 lid 1 Sr. gaat het om eenvoudige mishandeling, de lichtste vorm van mishandeling. De overige leden van art. 300 Sr. bevatten strafverzwarende gevolgen. Wanneer de mishandeling heeft geleid tot zwaar lichamelijk letsel of de dood, kunnen er hogere gevangenisstraffen worden opgelegd. 


Art. 301 Sr. – mishandeling met voorbedachte rade

In art. 301 Sr. is strafbaar gesteld de mishandeling met voorbedachte rade. Het gaat dan om een min of meer planmatig handelen; Van belang is de vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit. Het komt niet vaak voor dat mishandeling met voorbedachte rade ten laste wordt gelegd.


Art. 302 Sr. – zware mishandeling

In art, 302 Sr. ziet de delictsomschrijving op het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Wat precies onder zwaar lichamelijk letsel moet worden verstaan, kunt u hier lezen. Art. 302 Sr (zware mishandeling) verschilt van de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg door het opzet. Bij zware mishandeling moet er opzet bestaan op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, terwijl bij de art. 300 Sr. variant het zwaar lichamelijk letsel alleen een bijkomend gevolg is van de mishandeling, zonder dat dit ook echt de bedoeling was. In de praktijk wordt vaak het (voorwaardelijk) opzet op de mishandeling al snel aangenomen, waardoor in de meeste gevallen art. 302 Sr. – zware mishandeling ten laste zal worden gelegd.


Art. 303 Sr. – zware mishandeling met voorbedachte rade

Net als art. 301 Sr. bevat dit een uitbreiding van de strafbaarstelling met de voorbedachte rade, maar nu bij het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.


Art. 304 Sr. – strafverzwarende omstandigheden

Art. 304 Sr. bepaalt dat de straffen hoger zijn bij mishandeling van vader, moeder, echtgenoot, partner, eigen kind, ambtenaar in functie, en wanneer de mishandelijk plaatsvindt door toediening van gevaarlijke stoffen.


Art. 304a/b Sr. – mishandeling met terroristisch oogmerk

Art. 304a Sr. bepaalt dat de straffen de helft hoger zijn bij een terroristich oogmerk. Wanneer daar ook nog eens bij wordt samengespannen, en er sprake van een zware mishandeling met voorbedachte rade, wordt de straf eveneens verhoogd (art 304b Sr.)


Bewijs mishandeling

Over het algemeen wordt het bewijs van mishandeling geleverd op basis van medische gegevens of vaststelling van letsel door de politie, getuigenverklaringen en de aangifte zelf. De aangifte moet altijd ondersteund worden door een ander bewijsmiddel. Dat hoeft niet veel te zijn, bijv. een verklaring van de politie dat zij vers letsel zagen.


Om met succes verweer te voeren tegen de verdenking is het belangrijk dat u van meet af aan een mogelijke andere oorzaak voor het letsel weet te geven. Hoe aannemelijker uw verhaal is, hoe groter de kans op een vrijspraak is.


Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen om voor een rechter de verklaring te herhalen, in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was, of dat er op z’n minst getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring. Ook kunt u zelf ook getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.


Advocaat mishandeling

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in mishandelingszaken. Onze advocaten staan zowel verdachten als slachtoffers van mishandeling bij.


Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 120,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.


En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.


Indien u wordt verdacht van mishandeling is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet kunt verklaren.


Mishandeling in de wet

Mishandeling is strafbaar gesteld in de artikelen 300 Wetboek van strafrecht (Sr.) en verder.


Art. 300 Sr. – eenvoudige mishandeling

In artikel 300 lid 1 Sr. gaat het om eenvoudige mishandeling, de lichtste vorm van mishandeling. De overige leden van art. 300 Sr. bevatten strafverzwarende gevolgen. Wanneer de mishandeling heeft geleid tot zwaar lichamelijk letsel of de dood, kunnen er hogere gevangenisstraffen worden opgelegd. 


Art. 301 Sr. – mishandeling met voorbedachte rade

In art. 301 Sr. is strafbaar gesteld de mishandeling met voorbedachte rade. Het gaat dan om een min of meer planmatig handelen; Van belang is de vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit. Het komt niet vaak voor dat mishandeling met voorbedachte rade ten laste wordt gelegd.


Art. 302 Sr. – zware mishandeling

In art, 302 Sr. ziet de delictsomschrijving op het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Wat precies onder zwaar lichamelijk letsel moet worden verstaan, kunt u hier lezen. Art. 302 Sr (zware mishandeling) verschilt van de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg door het opzet. Bij zware mishandeling moet er opzet bestaan op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, terwijl bij de art. 300 Sr. variant het zwaar lichamelijk letsel alleen een bijkomend gevolg is van de mishandeling, zonder dat dit ook echt de bedoeling was. In de praktijk wordt vaak het (voorwaardelijk) opzet op de mishandeling al snel aangenomen, waardoor in de meeste gevallen art. 302 Sr. – zware mishandeling ten laste zal worden gelegd.


Art. 303 Sr. – zware mishandeling met voorbedachte rade

Net als art. 301 Sr. bevat dit een uitbreiding van de strafbaarstelling met de voorbedachte rade, maar nu bij het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.


Art. 304 Sr. – strafverzwarende omstandigheden

Art. 304 Sr. bepaalt dat de straffen hoger zijn bij mishandeling van vader, moeder, echtgenoot, partner, eigen kind, ambtenaar in functie, en wanneer de mishandelijk plaatsvindt door toediening van gevaarlijke stoffen.


Art. 304a/b Sr. – mishandeling met terroristisch oogmerk

Art. 304a Sr. bepaalt dat de straffen de helft hoger zijn bij een terroristich oogmerk. Wanneer daar ook nog eens bij wordt samengespannen, en er sprake van een zware mishandeling met voorbedachte rade, wordt de straf eveneens verhoogd (art 304b Sr.)


Bewijs mishandeling

Over het algemeen wordt het bewijs van mishandeling geleverd op basis van medische gegevens of vaststelling van letsel door de politie, getuigenverklaringen en de aangifte zelf. De aangifte moet altijd ondersteund worden door een ander bewijsmiddel. Dat hoeft niet veel te zijn, bijv. een verklaring van de politie dat zij vers letsel zagen.


Om met succes verweer te voeren tegen de verdenking is het belangrijk dat u van meet af aan een mogelijke andere oorzaak voor het letsel weet te geven. Hoe aannemelijker uw verhaal is, hoe groter de kans op een vrijspraak is.


Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen om voor een rechter de verklaring te herhalen, in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was, of dat er op z’n minst getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring. Ook kunt u zelf ook getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.


Advocaat mishandeling

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in mishandelingszaken. Onze advocaten staan zowel verdachten als slachtoffers van mishandeling bij.


Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 120,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.


En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Drost is op het randje bezig, goed fout bezig, smaad laster jagen, leugens samen met de haan. Beiden worden terecht in de gaten gehouden.Kijk naar deze foto’s (Tubantia Een kijkje in het MST ) en stel jezelf de vraag wat het heden heeft te maken met de situatie? Niets! 
   
           Mijn moeder echter bracht de strafzaak aan het rollen bij RTL TV OOST EN TUUBANTIE MET 1 OPROEP “doe aangifte” zaten dagen op het buro ik als getuige en zo kwam een nachtmerrie naar boven. Ik wed dat Drost dingen uit het dossier beet gejat. Het oxford onderzoek (halsslagader) parkinson middelen chemokuren exelon etc. Immers hij heeft het hele dossier.

 Dat was TOEN, DROST IN 2004 per toeval de geruchten hoorde, moeder echter bracht de zaak op de plank bij justitie, de 1ste met aantoonbare experimenten NA het NURNBERGPROCES in Berlijn NA de vrede van WO II, NA de EVRM, (universele rechten van de mens) NA het verdrag van Rome, in de oprichting van de EU. WIE had ooit gedacht dat een arts verder ging dan Mengele? Het Openbaar Ministerie heeft lang onderzoek moeten verrichten omdat het binnen het wetsartikel moet passen.

Geen aanrader is zijn website dagboek. Geen touw aan vast te knopen EN GEJAT copyright schending.

Tis en lange intro maar de waarheid is hard. En om aan te geven hoe zwaar de bewijslast is: De Strafrechtadvocaat ( Drost mag wel uitkijken met zijn gejaag op het MST zijn gedrag is laakbaar zie stuk MST eerder vandaag van dagblad Tubantia.)

image

Mishandeling

Indien u wordt verdacht van mishandeling is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet kunt verklaren.

Mishandeling in de wet
Mishandeling is strafbaar gesteld in de artikelen 300 Wetboek van strafrecht (Sr.) en verder.

Art. 300 Sr. – eenvoudige mishandeling
In artikel 300 lid 1 Sr. gaat het om eenvoudige mishandeling, de lichtste vorm van mishandeling. De overige leden van art. 300 Sr. bevatten strafverzwarende gevolgen. Wanneer de mishandeling heeft geleid tot zwaar lichamelijk letsel of de dood, kunnen er hogere gevangenisstraffen worden opgelegd.

Art. 301 Sr. – mishandeling met voorbedachte rade
In art. 301 Sr. is strafbaar gesteld de mishandeling met voorbedachte rade. Het gaat dan om een min of meer planmatig handelen; Van belang is de vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit. Het komt niet vaak voor dat mishandeling met voorbedachte rade ten laste wordt gelegd.

Art. 302 Sr. – zware mishandeling
In art, 302 Sr. ziet de delictsomschrijving op het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Wat precies onder zwaar lichamelijk letsel moet worden verstaan, kunt u hier lezen. Art. 302 Sr (zware mishandeling) verschilt van de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg door het opzet. Bij zware mishandeling moet er opzet bestaan op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, terwijl bij de art. 300 Sr. variant het zwaar lichamelijk letsel alleen een bijkomend gevolg is van de mishandeling, zonder dat dit ook echt de bedoeling was. In de praktijk wordt vaak het (voorwaardelijk) opzet op de mishandeling al snel aangenomen, waardoor in de meeste gevallen art. 302 Sr. – zware mishandeling ten laste zal worden gelegd.

Art. 303 Sr. – zware mishandeling met voorbedachte rade
Net als art. 301 Sr. bevat dit een uitbreiding van de strafbaarstelling met de voorbedachte rade, maar nu bij het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Art. 304 Sr. – strafverzwarende omstandigheden
Art. 304 Sr. bepaalt dat de straffen hoger zijn bij mishandeling van vader, moeder, echtgenoot, partner, eigen kind, ambtenaar in functie, en wanneer de mishandelijk plaatsvindt door toediening van gevaarlijke stoffen.

Art. 304a/b Sr. – mishandeling met terroristisch oogmerk
Art. 304a Sr. bepaalt dat de straffen de helft hoger zijn bij een terroristich oogmerk. Wanneer daar ook nog eens bij wordt samengespannen, en er sprake van een zware mishandeling met voorbedachte rade, wordt de straf eveneens verhoogd (art 304b Sr.)

Het MST NU is een uitstekend ziekenhuis zijn gezijk “familie niet welkom onnzin. Sinds dhr Leerink er is is het voor niet een TOP ZIEKENHUIS. Yme hou op met afzijken ik jaag op je.

De raad van bestuur, IGZ, Medische staf luisterde de GOD niet naar Drost, gladaal kaalplukker.

De NOS IS EERLIJK 25 JAAR GELEDEN HAD HIJ ZIJN ONGELUK DROST 2004 OID

image

wordt het hoger beroep behandeld in de zaak van ex-neuroloog Ernst Jansen Steur. Vanochtend begon de eerste zitting, maar de oud-arts was er zelf niet bij.

Volgens zijn advocaat is dat in Jansens eigen belang. Hij zegt dat het gedrag van zijn cliënt onvoorspelbaar is. Dat zou komen door een hersenbeschadiging die hij 25 jaar geleden bij een auto-ongeluk opliep.

Steur werd vorig jaar februari tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij patiënten opzettelijk zwaar lichamelijk en psychisch letsel heeft toegebracht. De neuroloog stelde bij meerdere patiënten de verkeerde diagnose. Een vrouw pleegde zelfmoord, nadat Jansen Steur haar had verteld dat ze een dodelijke ziekte had. De oud-arts ging tegen zijn veroordeling in beroep.
image

‘Spijtig’

Ook het Openbaar Ministerie, dat eerder zes jaar cel eiste, ging tegen de veroordeling in beroep. De aanklager noemt het buitengewoon spijtig dat Steur er vanochtend niet bij was.

De afgelopen maanden is er aanvullend psychisch, psychiatrisch en neurologisch onderzoek gedaan naar zijn toestand. Woensdag wordt dat onderzoek behandeld.

Vermoedelijk doet het hof op 18 juni uitspraak in het hoger beroep. Jansen Steur heeft aangegeven daar bij te zullen zijn.

Wikipedia3
image

Ernst Nicolaas Herman Jansen Kamperland, 24 oktober 1945 beter bekend onder zijn aangenomen naam Ernst Jansen Steur, was een Nederlandse neuroloog, die bij het grote publiek onder meer bekend werd doordat hij werd beticht van het stellen van onjuiste diagnoses, en ontslagen werd bij het ziekenhuis waar hij werkte.

Loopbaan

Jansen Steur was in de functie van neuroloog werkzaam bij het Medisch Spectrum Twente (MST). Indertijd werd hij bekend door en geroemd om zijn onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose. Hij promoveerde in 1994 aan de Rijksuniversiteit Limburg op een onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Op 24 juli 2002 werd hij in zijn functie als Parkinson-deskundige geïnterviewd in het tv-programma EenVandaag over de gezondheidstoestand van Prins Claus, waarover hij zich ernstige zorgen maakte.


Jansen Steur kreeg in 1990 een ernstig verkeersongeluk, waar hij een gecompliceerde heupfractuur aan overhield. In 2000 raakte hij verslaafd aan midazolam Dormicum een kalmerend middel. Om aan dit middel te komen vervalste hij recepten van collega’s. In de daaropvolgende jaren bleek Jansen Steur geregeld foute diagnoses te stellen, waarbij hij patiëntentests zelf invulde, röntgenfoto’s van patiënten verwisselde en laboratoriumresultaten vervalste. Een van die onjuiste diagnoses zou bij een patiënt tot zelfmoord hebben geleid. Andere patiënten schreef hij onnodig zware medicijnen voor of liet hij onterecht een hersenoperatie ondergaan.

image

In 2004 werd Jansen Steur door de raad van bestuur van het MST gedwongen te vertrekken. Hij kreeg € 250.000 mee en kreeg, net als collega-artsen, een zwijgplicht opgelegd.
Ook een gedupeerde patiënte kreeg, naast financiële compensatie, deze zwijgplicht. Letselschade-expert Yme Drost stelde de wanpraktijken voor het eerst in 2005 aan de kaak. Uiteindelijk vertegenwoordigde Drost ruim 200 slachtoffers in die affaire. In 2005 publiceerde De Twentsche Courant Tubantia over de verkeerde diagnoses, maar daarna bleef het stil. In 2009 ging echter het deksel van de beerput, nadat de journalisten Rob Vorkink (RTV Oost) en Lucien Baard (De Twentsche Courant Tubantia) zich in de kwestie vastbeten en de misstanden stap voor stap onthulden. Lucien Baard kreeg daarvoor in 2010 de landelijke journalistieke prijs De Tegel.

Noot het wordt pijnlijk duidelijk hoe Drost de zaak uitbuit

PersoonlijkBewerken

Jansen Steur leeft gescheiden van tafel en bed van een gepensioneerde kinderspecialiste. Het echtpaar heeft een dochter en een zoon, die beiden ook arts zijn

Naam

De vader van Jansen Steur was de in Duitsland geboren doctor Wilhelm Jansen, gepromoveerd in de wis- en natuurkunde, die in 1935 als spion voor Adolf Hitler naar Nederland kwam. Hij was een actief lid van de NSB en gaf lezingen aan de SS. Zijn naziverleden werd aanvankelijk geheim gehouden voor zijn vijf kinderen, maar dit werd alsnog bekend toen zijn zoon Ernst trouwde met de kleindochter van een verzetsstrijder uit het Zeeuwse Wissenkerke. De oude verzetsman vertrouwde Jansen senior niet en ging diens gangen na. Zijn zoon verbrak, nadat Wilhelm Jansen eind jaren zestig zijn NSB-verleden had opgebiecht, direct het contact met zijn vader en veranderde zijn achternaam Jansen in Jansen Steur door er de meisjesnaam van zijn moeder er bij te noemen. ‘Jansen Steur’ is dan ook de naam waaronder hij bekend werd, maar hij is niet officieel met deze naam geregistreerd.

Bronnen, noten en/of referenties
Vrije stemmen. Dagblad voor Zeeland, geboorteaankondiging, 29 oktober 1945
Parkinson’s Disease – some pharmacotherapeutic aspects, Ernst N.H. Jansen, proefschrift, 2 juni 1994
‘Dokter Bibber’, waarom? Telegraaf.nl, Jan Colijn en Charles Sanders, 20 september 2009
De gezondheidstoestand van Prins Claus, in: EenVandaag, 24 juli 2002, item 1
Omstreden neuroloog werkt weer in Duits ziekenhuis, de Volkskrant, 4 januari 2012
Medisch Spectrum Twente: zwijgplicht over neuroloog Skipr, 19 januari 2009
Neuroloog deed zonder toestemming bloedonderzoek TC Tubantia, 22 januari 2009
‘Inspectie Gezondheidszorg werkt beter door zaak-Steur’, NU.nl 24 november 2013, laatst geraadpleegd op 11 februari 2014.

‘De zaak Jansen Steur is te onwerkelijk’,

Kamervragen 2009 over moeder ivm samen experimenteren met chemo waar K zijn farmaclub voor betaalde
NU.nl 14 december 2012, laatst geraadpleegd op 11 februari 2014.
‘Lucien Baard wint prestigieuze Tegel’, Tubantia 27 april 2010, laatst geraadpleegd op 11 februari 2014.
Heel de patiënt – Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist, Tweede externe onderzoekscommissie MST, 2 september 2010
31 700 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009, Ab Klink (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), 9 september 2009, Aanbiedingsbrief rapport aan Tweede Kamer
Kritiek op rapport omstreden neuroloog, Het Parool, 1 september 2009
Inspectie faalde in zaak verslaafde neuroloog, NOS Nieuws, 27 mei 2010
‘Angel en Antenne, Het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de casus van de neuroloog van het Medisch Spectrum Twente, bijlage bij Kamerstuk 32123-XVI nr. 139], Mr. R.J. Hoekstra, mei 2010
Commissie Hoekstra: ‘IGZ moet werkwijze verbeteren’, Skipr.nl, 27 mei 2010
IGZ rapportage neuroloog MST, Kamerstuk op Rijksoverheid.nl
Omstreden neuroloog voor de rechter, de Telegraaf, 7 oktober 2009
Neuroloog weigert onderzoek, NOS Nieuws, 28 november 2012
Aangifte derde dode in affaire neuroloog, de Telegraaf, 19 september 2009
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22021656/__Ex-neuroloog_voor_rechter__.html
Rb. Overijssel 11 februari 2014, ECLI: ECLI:NL:RBOVE:2014:646
OM ook in beroep tegen straf Jansen 24 februari 2014
Eigen advocaat: geloof Jansen niet over zijn verslaving 18 december 2014
Ex-neuroloog Jansen Steur aan het werk in Duitsland, RTV Oost, 4 januari 2013
Gerri Eickhof: er is maar een neuroloog die Jansen Steur heet, NOS Nieuws, 4 januari 2013
‘Kliniek wist van verleden Jansen Steur’, NU.nl, 6 januari 2013
Ontslag Jansen Steur in Heilbronn, NOS.nl, 5 januari 2013, geraadpleegd 9 maart 2013
‘Jansen Steur deed wel ingreep in Heilbronn’, de Telegraaf, 6 januari 2013
‘Kliniek wist al in 2011 van verleden Jansen Steur’, ANP/Algemeen Dagblad, 6 januari 2013
Ernst Jansen Steur opereerde in de schaduw van een inktzwart familiegeheim, De Telegraaf, 8 december 2012