De schimmige wereld van game kaarten Gamecardirect levert half werk

NIET DOEN

image

image

Er gaat een hele chat aan vooraf zonder dat er naar jouw geluisterd wordt. De online verkopers zijn dus allemaal gamecarddirect

image

image

image

En hier zit het em Gamecard doet niets JIJ werkt hun auto wordt groter bank in Duitsland jij bloed.

image

image

Waarom consumentenrecht?Je kunt je afvragen waarom er speciale regels in het leven zijn geroepen voor consumenten. Dit heeft te maken met het feit dat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij in de regel ‘de zwakkere partij’ is. De meeste regels van het consumentenrecht zijn erop gericht de consument meer bescherming te bieden. Ze zijn overwegend van toepassing op relaties tussen een consument en een professionele partij. Het huidige consumentenrecht is grotendeels tot stand gekomen onder invloed van de Europese Unie.Wat regelt het consumentenrecht?Het consumentenrecht biedt regels die de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Deze regels bestrijken heel diverse terreinen. Denk hierbij aan: koop op afstand, colportage, het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche.

image

image

Het lijkt simpel je gaat naar de site. Besteld gamecards of Itunes. Gelikte facebook page om je te doen laten geloven dat ze de beste zijn. Maar. Het is iedere keer gelazer.

image

De verloting van 25 euro tegoedt naar keuze 2 mnd niets mee gedaan. Wel gefaked met niet bestaande winnaars.

Playstation en itunes kopen ze in de winkel. AH heeft ze de hema (niet online komen levert pas na 7 klachten)

image

Googleplay kopen ze ook zelf krassen met een muntje en jij zit met onleesbare codes. Google krijgt de schuld maat gamecards is met de hema de 2 onlineverkooppunten die een forse boete krijgen.

Kun je hier iets mee? Je krijgt een nieuwe je krijgt em niet. En daar trap ik in?

op afstand is een consumentenkoop die wordt gesloten tussen een consumentkoper die zich op de ene locatie bevindt en een professionele verkoper die zich op een andere locatie bevindt. Het is een overeenkomst waarbij, zoals de wet het letterlijk omschrijft, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot en met het sluiten van de koopovereenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.Denk hierbij aan teleshoppen en verkoop via internet.
Telefonische verkoop is een traditionele wijze van (ver)kopen op afstand. Maar een incidentele verkoop door middel van een telefoontje naar een reguliere winkel valt niet onder koop op afstand. De wet is overigens ook van toepassing op de levering van bepaalde diensten.

Bij koop op afstand biedt de wet de koper extra bescherming. Zo is de verkoper verplicht de koper tijdig (dus voor het sluiten van de koop) te informeren over kenmerken van het product, wijze van betaling, kosten van aflevering enz. Daarnaast heeft de koper gedurende een periode van veertien werkdagen na ontvangst van het gekochte product het recht de koop zonder opgave van redenen te ontbinden (‘bedenktijd’). De herroepingstermijn in het herroepingsrecht gaat pas in als de complete bestelling is ontvangen.
Voldoet de verkoper niet aan zijn informatieverplichtingen, dan wordt de bedenktijd uitgebreid tot twaalf maanden. Ontbindt de koper de overeenkomst binnen de bedenktijd, dan zijn hieraan voor hem geen kosten verbonden. De verzendkosten komen wel voor rekening van de koper.
Op sommige producten en diensten is de bedenktijd niet van toepassing, zoals op maat gemaakte producten en bederfelijke goederen.

De overeenkomst is alleen geldig als hij schriftelijk wordt bevestigd. Dat geldt ook voor telefonische verkoop. Een contract die via e-mail is ontvangen kan via e-mail worden bevestigd. Dit wordt het schriftelijkheidsvereiste genoemd.

Voor meer informatie zie consuWijzer

Nog 1x facebook slechts 450 mensen nog dat waren er rium 4500

image

Niet doen en als je slachtoffer bent keihard aanpakken4