VVD PARTIJ VAN DE ONMENSLIJKHEID

Als ik dit lees he bekruipt mij het gevoek van eh verrek en stik NEDERLAND  ABN BELASTING BROOD BELASTING (WEER EEN MEGAFOUT) BREVET VAN WANTROUWEN VOLGENDE DEBAT

De fracties van VVD en PvdA stemmen in met het compromis dat de partijleiders eerder vandaag hebben bereikt over de opvang van illegalen. Daarmee is een kabinetscrisis afgewend.
De coalitiepartijen stonden sinds vorig week lijnrecht tegenover elkaar. Het verschil van mening ging over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland recht hebben op onderdak en eten (‘bed, bad en brood’).

De regeringspartijen spraken sinds die tijd over de kwestie. De PvdA wilde een vorm van basisopvang voor illegalen, de VVD was tegen omdat dit volgens de liberalen meer illegalen zou aantrekken. Nu is er een compromis bereikt waarbij slechts in vijf gemeenten opvang komt voor uitgeprocedeerde illegalen, die bovendien maar tijdelijk is.