The Passion 2 april a s. in Enschede

Iedereen heeft wel een mening over het geloof. .ijn overtuiging is simpel. Het zit in ne hart. Immers was het niet Jesus zelf die in de bergrede sprak “het huiis van mijn vader is niet hemaaakt van steen en hout naad zit in je hart. Mijn vader is over”

image

The Passion 2013:

Jezus wast voeten van zijn discipelen

DE LAATSTE DAGEN

Tijdens het eten stond Jezus op. Hij trok zijn kleren uit en deed een doek om zijn middel, alsof hij een slaaf was. Hij deed water in een bak, en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde hun voeten af met de doek die hij omgedaan had.

Toen Jezus bij Simon Petrus kwam, riep die: ‘Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen?’Jezus zei tegen hem: ‘Nu begrijp je niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen.’ Petrus zei: ‘U mag mijn voeten beslist niet wassen! Nooit!’ Jezus zei: ‘Als ik jouw voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen.

Ik ben jullie Heer en jullie meester, en toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.

Johannes 13:4-11, 24,15

Bij Joden was het heel normaal om voeten te wassen voor het eten. Ze droegen sandalen en de wegen waren stoffig. Het was de gewoonte dat dit bij binnenkomst van de eetkamer gedaan werd door een slaaf. Maar nu, nu staat Jezus op en begint de voeten van zijn eigen discipelen te wassen. Iets totaal onlogisch. Jezus roept op om zijn voorbeeld te volgen. Het voorbeeld van Jezus die de ander dient en het stof van alle wegen die mensen gaan schoon wil maken.