Yme Drost deel 2 de leugen regeert of…. Beter gezegd de val van Drost

De naam alleen alleen bezorgd me een uitslag. Bah geldwolf. Vandaag gaan we verder. Met feiten.

Officiele documenten zijn te plaatsen maar…… We gaan het MST behandelrn en wij fam. Blanco gaan het OM niet in de weg zitten omdat bepaalde experimenten nog aan bod komen. (Ik zie de oogjes van Drost al tollen meer meer meer, geld geld geld).

1) kamervragen betroffen Mam aangifte meerdere artsen
2) Ernst J is het volle naam verboden
3) IGZ werkt nu beter logisch mr K hoofd van de farmaclub die alle experimenten goedkeurt xit er niet meer ook niet bij het MST het is een atudiegenoot van de artsen waar mam aangifte van deed en meneer werkte parttime ervoor als cardioloog fulltime als farmaloog.

Zijtakje van maatje H. kingma

Op wikipedia vindt je een aardig overzicht. De man studeerde in Groningen met Ernst J werd Cardioloog EN en Farmaloog. Tegenwoordig is hij de druk met nvkfb

Onderzoek is nodig maar…. Hier gaat het volgens de wet? Drost zweeg ik kreeg een kortgeding, ergens klopt er iets niet immers velen zijn proefpersoon en als je pallitatief bent stervende pak je elke strohalm. Ik zou het doen door domme fouten van 2 artsen zou ik de 44 niet halen ik heb de 45 sinds 2 dagen gehaals ik knok en ga door.

Wat is dan de haak? En wordt Drost betaald voor zijn stunts??? Je gaat denken van wel K wou een doofpot mislukt dus heeft hij iemand nodig, Den Haag moet em niet meer nadat farma “hobby” experimenteren bekend werd o.a. Door de kamer vragen waar Drost zo prat op gaat.

ZE gaan over mam:

Door I op 20 juli 2009 om 13:00, in de categorie General.(Paranormaal blog)
Naar aanleiding van de hele affaire rondom het MST met Jansen-Steur zijn er vele vragen gerezen, nadat mijn moeder aangifte deed tegen ook de neurochirurg en dit bij TV Oost verscheen heeft de VVD fractie vragen gesteld aan Minister Klink van Volksgezondheid, wij zijn ze daar dankbaar voor.

Vragen van de leden Zijlstra en Ten Broeke (beiden VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aangifte tegen een neuroloog________________________________________

1. Bent u bekend met het artikel ‘Justitie bekijkt nalatigheid neurochirurg’ ?

2. Kan de minister bevestigen dat er aangifte is gedaan tegen een op dit moment bij het Medisch Spectrum Twente werkzame neurochirurg wegens het niet verstrekken van medicijnen na een bacteriële infectie? Zo ja, maakt dit deel uit van een breder onderzoek naar de neurochirurg die werkzaam was bij het Medisch Spectrum Twente waar momenteel een onderzoek naar loopt?

3. Kan de minister bevestigen dat deze neurochirurg samenwerkte met de neurochirurg waar momenteel een onderzoek naar loopt?

4. Is de samenwerking met de neurochirurg waar aangifte tegen is gedaan met de neurochirurg waar momenteel een onderzoek naar loopt, onderdeel geweest van de onderzoeken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2000 en 2004 naar de laatstgenoemde heeft gedaan? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht?

5. Deelt u de mening van de VVD dat er aanleiding toe was om dit bij de desbetreffende onderzoeken te betrekken? Zo nee, waarom was dat volgens u en de Inspectie niet nodig?

7 juli 2009

Bron: TV Oost

Antwoorden

Antwoorden Kamervragen aan Minister Klink over Truus Blanco door VVD!!! // Medische Missers
Door isabelblanco op 3 september 2009 om 15:00, in de categorie Medische Missers.
Voor het gemak zet ik mijn eigen antwoorden ertussen maar dit zijn de antwoorden van Minister Klink aan de heren Zijlstra en Ten Broeke en middels dit blog kan ik beide heren ook persoonlijk bedanken. Uiteraard heb ik de antwoorden met iets meer detail hun beiden verstrekt met stukken. En mocht het nodig zijn dat zal ik nog meer stukken overhandigen. Het wordt tijd dat de Commissie Lemstra gelijk krijgt!

Antwoorden op Kamervragen Ten Broeke en Zijlstra over aangifte tegen een neuroloog

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Justitie, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Zijlstra en Ten Broeke (beiden VVD) over aangifte tegen een neuroloog (2009Z13660).

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Zijlstra en Ten Broeke over aangifte tegen een neuroloog (10 juli 2009).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel “Justitie bekijkt nalatigheid neurochirurg”? 1)

Ja.

“Isabel Blanco: Ik heb de minister persoonlijk op de hoogte gesteld via Postbus 51 dus dat klopt wel.”

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat er aangifte is gedaan tegen een op dit moment bij het Medisch Spectrum Twente werkzame neurochirurg wegens het niet verstrekken van medicijnen na een bacteriële infectie? Zo ja, maakt dit deel uit van een breder onderzoek naar de neurochirurg die werkzaam was bij het Medisch Spectrum Twente en waar momenteel een onderzoek naar loopt?

Ja. De aangifte is opgenomen door de politie. Deze aangifte maakt geen deel uit van een breder onderzoek. Verdere informatie over de aangifte en het onderzoek kan momenteel niet worden verstrekt.

“I: Jansen en De Graaff werkten samen die tijd, er zat aan de stukken van Dr. De Graaff een brief gehecht die van Jansen was. De brief was een verzoek om info van de Trial (zie bijlage). Jansen was destijds bezig met een onderzoek van micro-organismen en de werking op vertraging van Parkinson. hetzelfde micro-organisme werd gebruikt als combinatie chemo die moeder heeft gehad. De bief zat achter een lijst punctie verslagen van dr. De Graaff waaronder die met die chemo. “

Vraag 3
Kunt u bevestigen dat deze neurochirurg samenwerkte met de neurochirurg waar momenteel een onderzoek naar loopt?

Nee, dat kan ik in het belang van het onderzoek ontkennen noch bevestigen.

“I: Ja dus, ik kan dat wel als betrokkene.” Beide heren hebben bij elkaar gezeten in de periode dat mijn moeder de chemo kreeg toegediend, de experimentele kuur die je hier terugvind op het blog”.

Vraag 4
Is de samenwerking met de neurochirurg waar aangifte tegen is gedaan met de neurochirurg waar momenteel een onderzoek naar loopt, onderdeel geweest van de onderzoeken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2000 en 2004 naar de laatstgenoemde heeft gedaan? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht?

Nee. Op 21 april 2009 is bij de IGZ een melding binnengekomen van een behandelgeschiedenis voor verschillende aandoeningen in het MST die zich uitstrekt over 20 jaar vanaf 1980. Hierbij is ook een klacht ingediend over een neurochirurg uit het MST over handelen uit 1993. Gezien het feit dat deze melding pas dit jaar is ingediend en de IGZ dus niet eerder op de hoogte was van de klacht over het medisch handelen van de neurochirurg in 1993, heeft de IGZ de klacht niet bij de eerdere inspectieonderzoeken in 2000 en 2004 kunnen betrekken.

I: Dit is correct, echter de IGZ weigert zich neer te leggen bij het feit dat wij de stukken pas sinds juli 2009 in ons bezit hebben en daardoor niet eerder een melding konden doen. Uit de brief van de IGZ van 31 augustus 2009 blijkt ook de halsstarrige houding van de IGZ. Men weigert ook maar iets te doen, en wil niet eens actie ondernemen in de bemiddeling van het verkrijgen van alle stukken. Ze hebben van ons meldingen gehad in augustus 2009. Waaronder ook de melding dat het MST tot op de dag van vandaag zelfs medische gegevens weigert door te sturen naar andere ziekenhuizen op verzoek van artsen. Mw. Blanco is daardoor verstoken van goede zorg terwijl ze wacht, al maandenlang op een spoedoproep van een ziekenhuis in Nederland van de vaatchirurg. Ze heeft een aorta vernauwing. Klink weet dit!

Vraag 5
Deelt u de mening dat er aanleiding toe was om dit bij de desbetreffende onderzoeken te betrekken? Zo nee, waarom was dat volgens u en de IGZ niet nodig?

Nee, de IGZ doet, ook met de huidige kennis die uit de melding van 21 april 2009 volgt, geen nader onderzoek naar het medisch handelen van een neurochirurg in 1993. De reden hiervoor is dat de casus te lang geleden heeft plaatsgevonden, waardoor feitenonderzoek niet goed meer mogelijk lijkt en er verder geen signalen over deze neurochirug bij de IGZ bekend zijn.

“I: De Minister moet weten dat de neurochirurg vaker betrokken is bij medisch falen. Getuige het overlijden van Esther Penninkhof in 2001. IGZ greep niet in, gisteren kreeg ik zelf een melding van een andere patiente van het falen van dr. De Graaff. En zo zijn er vele zaken bekend. Echter de IGZ doet ook met de gegevens van de neurochirurg niets. De man houdt er overigens qua dossiervoering en wetenschappelijk onderzoek dezelfde handelswijze als Jansen op na. Dit weet de Minister ook.”
1) RTV Oost, 7 juli 2009 http://radiooost.nl/nieuws/?nid=98933

Bron: Ministerie Volksgezondheid

Weer een leugen weg de VRAGEN GINGEN OVER MAM DROST!!!!!

HIERMEE ZWAAIT DROST + INHOUD (STRAF) DOSSIER OM VERVOLGENS ZIJN 6000 EURO GRATIS ADVIES TE VERSTREKKEN OVER DE RUG VAN EEN

Dus 2 hebben baat bij een omvallend MST duizenden patienten??? Wat moeten die naar toe??? HET beste ZIEKENHUIS IN DE OMGEVING MET HET ZGT met de ene award naar de andere. Wij vader en ik gaan er met den goed gevoel naar toe pap hebben ze op tijdlongkanker op tijd ontdekt bij mij 2 ernstige ziektes naast 1 kapot chromosoom22 ( ziekte Kahler) en osteoporose fase symptoom EN meer.

Drost waarom die dubbele pet

IMG_2229-0

IMG_2233