Auteursrecht bescherming.(Makers breekje niet) Help ons mee

PETITIE

Wij

Schrijvers/vertalers/componisten/journalisten/beeldmakers/ontwerpers/regisseurs/acteurs/musici
constateren
– Dat het auteursrecht, ooit bedoeld als bescherming van de auteur (en het naburig recht voor uitvoerend kunstenaars) nog zelden daadwerkelijk en in voldoende mate ten goede komt aan de auteur (of de artiest);
– Dat de onderhandelingspositie van veel makers steeds verder is uitgehold: bijna standaard worden zij geacht hun rechten aan hun opdrachtgever of exploitanten over te dragen, zonder daarbij een recht te houden op een redelijke vergoeding.
en verzoeken

Zo spoedig mogelijk een sterk Auteurscontractenrecht, zoals in de landen om ons heen al jaren geleden ingevoerd, in Nederland in te voeren, zodat wettelijke bescherming wordt geboden tegen wurgcontracten en de marktpositie van makers wordt versterkt.