Vaarwel Lieve vrienden vliegramp ‘AVE MARIA by Mirusia’

AVE MARIA in good sound by Mirusia Louwerse with …: http://youtu.be/sZoZwdesumY

Ik wil om persoonlijke redenen even stil staan bij deze afschuwelijk ramp. Tot zover bekend heb ik 6 vrienden verloren. Wetende dat God over ze maakt neemt mijn verdriet niet weg. Met mij velen. Rouwen is een diep proces. Zeker als iets plotseling gebeurd zoals nu. 1 raket 298 doden, 6 vrienden….

We kunnen elkaar steunen. Troosten en troost zoeken. Ik kies voor een kort gebed. En het Ave Maria

ave maria

Het onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde gelijk in de hemel zoals op onze aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals wij een een ander ook vergeven.
Leidt ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het Koninkrijk, de kracht, en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.

Amen

Wees gegroet Maria
Vol van Genade, de heer is met u.
Gij zijt gezegend onder de vrouwen
En gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot.
Heilige maagd Maria Moeder van God
Bid voor ons zondaars
Nu en in het uur van onze dood.