Namen bekend slachtoffers vliegramp

Bron rtl

Bij de vliegramp in Oekraïne zijn 192 Nederlanders omgekomen. Dat bevestigt Malaysia Airlines aan RTL Nieuws. Eerder vandaag was de nationaliteit van 4 passagiers nog niet bekend.
In totaal waren er 298 mensen aan boord, 283 passagiers en 15 bemanningsleden.

44 slachtoffers komen uit Maleisië, 27 uit Australië, 12 Indonesië, 10 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 uit België, 4 uit Duitsland, 3 uit de Filipijnen, 1 uit Canada en 1 uit Nieuw-Zeeland. Waarschijnlijk beschikte een aantal van hen over een dubbele nationaliteit.

image

image

Ik wil om persoonlijke redenen even stil staan bij deze afschuwelijk ramp. Tot zover bekend heb ik 6 vrienden verloren. Wetende dat God over ze maakt neemt mijn verdriet niet weg. Met mij velen. Rouwen is een diep proces. Zeker als iets plotseling gebeurd zoals nu. 1 raket 298 doden, 6 vrienden….

We kunnen elkaar steunen. Troosten en troost zoeken. Ik kies voor een kort gebed. En het Ave Maria

ave maria

Het onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde gelijk in de hemel zoals op onze aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals wij een een ander ook vergeven.
Leidt ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het Koninkrijk, de kracht, en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.

Amen

Wees gegroet Maria
Vol van Genade, de heer is met u.
Gij zijt gezegend onder de vrouwen
En gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot.
Heilige maagd Maria Moeder van God
Bid voor ons zondaars
Nu en in het uur van onze dood.