Vijftigtintenwit van stalker Monica P is een gestolen dns omleiding

Wegens voortdurende stalking en sommatie met boete heb ik I. Blanco namen geclaimd waaronder vijftigtigtintenwit.wordpress.com.

ER IS AANGIFTE GEDAAN HET BLOG IS BEWUST AL EEN TIJD GELEDEN GECLAIMD OM SCHADE TE VOORKOMEN. BENT U SLACHTOFFER DOE AANGIFTE.

Het blog is niet van Monica P.

image

image

Alle rechten voorbehoudend neem ik afstand van alles wat ze via site en twitter uitkraamd en via phishing verspreidt met email. Bestellingen plaatst. Zich voordat als mij mijn gemachtigde of behandelaar. Aangifte tig is gedaan.

Ik ben niet de belager van velen die mij mailen inmiddels 89 personen en instanties. Dit onderstaande heeft ze al een soortgekijk vonnis. Ik eis rectificatie. Excuus en het verwijderen van de site vol smaad en kinderporno.

In ons geval porno online op ons blog illegale dns omleiding mw P. Zij stalkt inmiddela 6 jaar type 1 zal doorgaan koste wat kost. Vandaar dat ik afstand neem van haar daden die ze thans weer pleegt.

Voorbeeld vonnis ongeveer de hare mer dienverstande dat zij wel een gevangenisstraf EN gedwongen behandeling opgelegd heeft gekregen. Hof Breda.

“Belaging gedurende half jaar, bestellen producten op naam van slachtoffer en versturen e-mails.
LJN: BM0378, Rechtbank ‘s-Gravenhage, 2 april 2010
Belaging, meermalen gepleegd. Verdachte heeft zijn huisgenote, haar vriend, de ouders van haar vriend en haar nichtje belaagd, door gedurende een half jaar stelselmatig inbreuk te maken op hun privéleven door hun (dreigende en/of seksueel getinte) e-mails te versturen, hen te abonneren op een groot aantal tijdschriften en kranten, hen donateur te maken van goede doelen en door diverse goederen bij hen te laten bezorgen. Werkstraf 240 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, met aftrek. Onder bijzondere voorwaarde dat veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering Nederland, ressort Den Haag, zolang die instelling zulks nodig acht, ook als dit inhoudt behandeling bij De Waag of een soortgelijke instelling; toewijzing schadevergoeding aan benadeelde partijen.