Drie jaar gevangenisstraf voor Twentse ex-neuroloog – www.rechtspraak.nl

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Overijssel/Nieuws/Pages/Drie-jaar-gevangenisstraf-voor-Twentse-ex-neuroloog.aspx

Vandaag is er geschiedenis geschreven in het Nederlandse strafrecht ex neuroloog Ernst J is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf onvoorwaardelijk hij moet dus 3 jaar brommen. Dat hij is veroordeeld hebben we te danken aan een hardwerkend team bij Justitie afdeling medische expertise Rotterdam. Die hebben 4 jaar lang hun schouders eronder gezet om dit voor elkaar te krijgen en reken maar dat dit niet gemakkelijk is

Citaat vonnis

 

Drie jaar gevangenisstraf voor Twentse ex-neuroloog

Almelo            ,          11-2-2014                     

      

De rechtbank Overijssel veroordeelt de Twentse ex-neuroloog Ernst J. tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaar. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk benadelen van de gezondheid van acht patiënten met als gevolg zwaar lichamelijk letsel en in één geval de dood. Ook is de verdachte schuldig aan diefstal van een receptenblok, valselijk opmaken van machtigingsformulieren en recepten en aan verduistering. De ten laste gelegde feiten vonden plaats tussen 1997 en 2003.

Iedereen denkt dat het zomaar effe kan iemand achter de tralies te krijgen maar onze wet werkt niet mee, ons strafrecht maakt dingen bijna onmogelijk om een arts te vervolgen en om deze achter de tralies te krijgen, toch is het mw mr Van Eykelen gelukt om een aantal zaken bewezen geacht te krijgen.

Let op hetgeen het OM heeft bereikt is opmerkelijk, iemand gestraft voor medische experimenten is sinds de Nurnberg processen niet meer gebeurd, voor zelfmoord nog nooit, voor het opzettelijk benadelen nog nooit en zo kan ik nog uren doorgaan. Ik heb begrip voor enkelen die zeggen te weinig maar stuur jullie abrubt door naar Opstelten en Teeven, leg je beklag daar neer zij hebben het in de hand om het strafrecht te veranderen niet het OM en de Politie zij kunnen enkel handhaven en uitvoeren en vervolgens proberen iemand veroordeeld te krijgen en dat is gelukt!!!!

Wat ik hier ga vertellen valt slechts tegen voor hen die de wet niet snappen en het hardste schreeuwen en Yme Drost, die denkt middels belachelijke smaad mails om aan te tonen dat ik em achtervolg op twitter. De man heeft vermoedelijk teveel aan zijn hoofd want ik heb totaal geen interesse in hem. Hij heeft in het verleden tot 3x toe gedacht misbruik te kunnen maken van de info die wij aan het OM hebben gekregen. Hey Isabel heb jij voor mij de onderzoeksresultaten over Excelon, Ja Yme help je mam dan? Nee maar wil ze wel hebben.

Sorry Yme in mijn optiek ben je een geldklopper en de grootste verliezer, je jaagt maar door waarom en waarop? De geest is uit de fles sterker nog hij gaat de bajes in het gevecht is over. Denk je echt dat een hoger beroep iets gaat veranderen? Hooguit de hoogte van zijn straf die wordt hoger en aangescherpt maar niet dankzij jouw maar dankzij het werk van de recherche, het OM en ons dossier. Wat heb jij? Flarden met niets. Give it up, hou op met jagen en get a life maar bovenal laat mijn naam erbuiten, laat mijn moeder met rust, je hebt gegokt en verloren. Punt uit.

Sorry maar dit moest ik even kwijt want ik wordt echt beroerd als ik hem en die ene met snor en pijp zie.

Waarom? Man met pijp zegt bij de Politie te hebben gewerkt dus weet hoe de wet werkt, Drost zegt de ene keer ik ben advocaat de andere keer ik ben jurist maar heeft een MBO recht diploma en juristen ingehuurd!!!! Niet meer en niet minder en weet net zoveel van het strafrecht als het gros in Nederland niets.

Op zich is dat geen schande mits je de professor uit gaat hangen dan heb je een probleem ik leg hier ook niet uit hoe jij je auto moet repareren omdat ik dat niet kan. Punt uit.

De wet stelt nu eenmaal het volgende voor een veroordeling. Men pleegt een feit, met andere woorden, je vermoord iemand en dan? Dan moet de Politie technisch bewijs verzamelen exact op de manier zoals het wetsartikel het voorschrijft. Dat lukt niet altijd. Jammer maar helaas of de moordenaar wordt niet gevonden enz enz.

WE hebben een moeilijk wetboek van Strafrecht, lees em en WEET dat ELK onderdeel van een ARTIKEL bewezen moet worden om een rechter te overtuigen. Ik hoop dat iedereen nu begrijp dat mijn vader en ik en ik denk moeder ook erg blij zijn  met dit vonnis en mw mr Van Eykelen, de recherche hier in Enschede. JULLIE ZIJN KANJERS en op Lucien Baard van Tubantia en Rob Vorking van TV Oost. Zonder hun onderzoek en publicaties (hahaha sorry Kingma maar mijn vonnis van je is van tafel geschopt) en mijn publicaties van hen en nog veel meer heeft de Rechtbank alle info gegeven die nodig was om hem te veroordelen *goh geen drost in dit rijtje oh ja die hoort hier niet.

Alles bij elkaar waren het lange jaren die dubbel tellen maar als je open staat voor hoe het moet en de wet het voorschrijft kun je slechts 1 ding zeggen.

GOED GEDAAN!!!!!! En bedankt!

Citaat vonnis

Opzettelijk benadelen van de gezondheid

Volgens de rechtbank heeft de ex-neuroloog bij acht patiënten verkeerde diagnoses gesteld en daarbij ook een onjuiste behandelwijze toegepast. Dit terwijl hij als arts wist dat bepaalde diagnoses niet gesteld konden worden op basis van de voorhanden zijnde gegevens. Daarbij heeft de verdachte welbewust het risico genomen en aanvaard dat de gezondheid van de patiënten ernstig zou worden benadeeld. Hierdoor heeft verdachte zijn zorgplicht als arts op ernstige wijze geschonden. Bij zeven patiënten heeft dit geleid tot zwaar lichamelijk letsel.

Zelfdoding

Een van de patiënten pleegde suïcide. De verdachte heeft deze patiënt onjuist geïnformeerd door met stelligheid de diagnose van twee dodelijke ziektes mede te delen en daar, tegen beter weten in, zeer lang aan vast te houden. Een en ander is gepaard gegaan met een intensieve behandeling met veel onaangename bijwerkingen. De rechtbank stelt vast dat deze patiënt zich het leven heeft benomen omdat zij in de veronderstelling verkeerde dat zij leed aan een dodelijke ziekte en in het eindstadium daarvan verkeerde. De rechtbank is van oordeel dat de dood van deze patiënt het gevolg is van de benadeling van de gezondheid door verdachte.

Toerekeningsvatbaarheid

Verdachte lijdt aan ADHD en aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ook was er tijdens een deel van zijn loopbaan als arts sprake van een medicijnverslaving. Toch acht de rechtbank verdachte volledig toerekeningsvatbaar. Verdachte heeft ondanks zijn stoornissen ook lange tijd goed kunnen functioneren. Verder is de verdachte als arts en neuroloog als geen ander bekend met de werking en de effecten van medicijnen. Het gebruik van deze middelen komt dan ook geheel voor zijn rekening en risico.

Op te leggen straf

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk benadelen van de gezondheid van de acht patiënten. De ernstige gevolgen daarvan spelen weliswaar een belangrijke rol bij de straftoemeting, maar niet zodanig als bij delicten waarbij het opzet van de dader op het gevolg is gericht. De zeer ernstige gevolgen van de strafbare feiten zijn geweest dat één van de patiënten een einde aan haar leven heeft gemaakt en dat zeven andere patiënten ernstig lichamelijk en psychisch letsel hebben opgelopen. Daarmee is verdachte verantwoordelijk voor het leed van deze patiënten en hun naasten. Hij neemt ook nu nog niet de volle verantwoordelijkheid voor zijn fouten. Verdachte heeft daarnaast met zijn handelen ernstige schade toegebracht aan het vertrouwen in de medische stand en de neurologie. Ondanks dat sprake is van een langdurig onderzoek door justitie en indringende berichtgeving in de media, komt de rechtbank gelet op de ernst van de feiten tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar

2 gedachtes over “Drie jaar gevangenisstraf voor Twentse ex-neuroloog – www.rechtspraak.nl

Reacties zijn gesloten.