Het Delfi Arrest EHRM website EN host aansprakelijk voor smaad, laster, haatzaaien etc

Vrijheid van meningsuiting nemen we voor lief en in dat licht gooien we alles op internet. Tegenwoordig zijn sites en social media het afvalputje geworden  voor allerlei harde negatieve vaak hatelijke reacties. Het liefste anoniem want zo weet niemand dat jij meneer X een schoft noemt. Ik druk me nog even zachtjes uit.

Zo gaat het al jarenlang tot ergernis van velen want iedereen heeft wel eens meegemaakt dat deze geconfronteerd wordt met allerlei leugens onder een bepaald stuk en als je de eigenaar van de site aanschrijft krijg je standaard 0 op je rekest. Wat? Weghalen? Echt niet vrijheid van meningsuiting. Nu het een trend is geworden om die reacties of uitwassen ervan ook te verwerken op sites heeft iemand het aangedurfd, een slachtoffer in Letland om naar het Europese Hof te stappen om zich te beroepen op het recht dat hij recht heeft op een normaal leven als het ware zonder smaad en laster.

In casu gaat het om een bestuurder die een besluit nam dat hem niet in dank werd afgenomen, ze scholden hem stijf op een website, hij was het zat wilde de reacties weg hebben. De site eigenaar werkte niet mee en hij ging naar de rechter. Het ging om reacties dus die hoefden in het kader van de vrijheid van meningsuiting niet weg gehaald te worden daar is die eigenaar niet aansprakelijk voor toch? De rechtbank dacht daar anders over, in hoger beroep ging het ook mis en tot grote ergernis van de site eigenaar en velen met hem is het nu ook zo bepaald door het Europees Hof in een uitspraak van de EHRM dat het Delfi arrest heet. De site eigenaar maar OOK de host zijn wel degelijk aansprakelijk en dienen een verzoek tot verwijdering wel degelijk te honoreren!

Wat betekend dit nu? In het kort gezegd mag je dus reacties niet toelaten die smaad, laster opleveren, die haat zaaien en die verder gaan dan alleen die site in reacties zelf. We vinden het namelijk leuk om een reactie om te zetten in een artikel of blog en dit zo uit te melken dat een onschuldige opmerking een compleet eigen leven gaat leiden. Die stukken moet dus verwijderd worden na een verzoek erom!

Dit zal verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld Geen Stijl waar ze hufterige taal niet schuwen of dito site. Ook bepaalde internetgoden zullen hun shock sites tegen het licht moeten houden want het lukraak beledigen en beschadigen kent dus een grens die Europees is vastgelegd. Oei. Dat gaat pijn doen.

Wat kun jij ermee? Heel simpel, als jij geconfronteerd wordt met smaad, laster etc hoef je niet meer te wachten op een beledigende email van de site eigenaar, je kunt nu rechtstreeks via de host eisen dat het stuk, reacties etc off line worden gehaald. Ik geloof dat een paar mensen de komen dagen erg druk worden en zijn. 1 roept nu al dat ik hem mail om stukken te verwijderen wat absoluut niet waar is, nutteloos. Deze racist is de moeite van de energie die jij in de mail steekt  niet waard want die gooit het meteen online.