Blogger R. Engel een oplichter volgens de rechtbank wel?

Wie is Robert Engel? Blogger stalker bedreiger en een zielig persoon. Zodra hij zich aangevallen voelt belt hij de Politie wat tot niets leidt vanwege zijn dubieuze verleden.

Zijn hobby “bloggen” het posten van onwaarheden, adressen, telefoonnummers, mails waarvoor hij regelmatig op het matje wordt geroepen en een andere werkgever moet zoeken. Hij mag op de blogsites in Nederland geen blog meer aanmaken. Omdat hij de eigenaren besmeurd.

Zijn nieuwste site naast endandit.nl waar o.a. al mijn prive gegevens staat onderdeel van Flabber NV heet marketingporn. Geef toe een bedenkelijke naam die vragen op zou kunnen roepen. Dat deed iemand met mijn naam dmv een spoof/phishingmail. Erg gemakkelijk omdat Engel denkt ik zoveel interesse in hem heb dat ik vermoedelijk met een camera in zijn tuin woon. Ik heb geen idee waar hij woont maar dat doet niet terzake. Rond 2009 bedacht hij de mythe “Isabel Blanco is een stalker” sindsdien verschijnen en verdwijnen met de regelmaat van de klok allerlei artikelen. Maar goed terug naar marktetinporn waar een meesterlijk stuk op staat dat met de dag belachelijker wordt.

Eerst even dit zijn stuk op marketingporn waarin IK meneer beschuldig van oa bestialiteiten is niet van Isabel Blanvo maar een spoofje van Monica P te M Zeeland verdachte in diverse smaad en stalkingszaken. Binnenkort moet ze weer voorkomen.

Lees dit maar eens ” RT@in_theater: informatie over hoe ik spoofing en meer vormen van identiteitsfraude gebruik je zie http://t.co/nvzFA7ax63
#internetfraude” dat is 1 tweet en zo is er nog 1 deze :
“@in_theater: Mails bestuderen ivm
Spoofing ik manipuleert e-mails websites of een  IP-adres om me zo als een ander voor te kunnen doen.” Haar account heet thans #briefaangod. Om de 300 tweets vindt je wel iets.

We hebben ook een mail gericht aan stalker Jacques Smits waarin letterlijk staat “ik mail diverse persoon in naam van Isabel met gebruik van haar email of over haar want ze heeft geen recht op privacy”. Dat deed ze naar velen waaronder de Menzis, OM, Politie, GGZ, stalkers Jacques Smits, F vd Dobbelsteen, P Weebders, J vd Burg. Zo ook naar WB, Total Telecom, N Kiel, K Smalbil, fam de Wit, A Zuurveen Fiod, Arke, UWV, MST incl raad van bestuur en alle media van Nederland. Ook mijn blog werd niet gespaard en ze zal nog meer mensen instanties hebben lastiggevallen. Ze is overigens een bron van Engel.

En Robert Engel zelf is een oplichter, afperser EN stalker (zie zijn blogs en twitter over Isabel Blanco) is te dom, te eigenwijs en te narcistisch om in te zien dat hij geen gelijk heeft en de mail niet bestaat. Althans niet van mij is maar zijn bron Monica. De Digitale recherche heeft dit al vastgesteld. Maar omdat meneer door blijft gaan hieronder een verhaal over wie deze blogger werkelijk is naast de hufter op twitter en endandit.nl en marketingporn.nl.

Daaaaag Engel. Het onderstaande relaas zal niemand verbazen en er zal nog veel meer zijn. Dit lijkt me even voldoende.

In 2008 werd hij al eens veroordeeld en moest hij al eens rectificeren dat hij foto’s “bewerkt” en daarna de eigenaar ook nog eens afperst.

“Rechtbank Haarlem, Sector Kanton locatie Haarlem, CV EXPL 08-6413, 19 november 2008, De Jong cs tegen Robert van den Engel (Lucas was hier), foto 2x op internet, verminkt. Onrechtmatige telastelegging van oplichting, bedrog, afpersing en ander misdrijf. De Jong wordt in het gelijk gesteld, gedaagde moet ??? 1.920,– schadevergoeding betalen, kosten 1019 Rv ??? 1.403,30. Bevel tot rectificatie. Overige eisen verwezen naar de Rechtbank.”

Wat staat er nu precies in dit vonnis alvorens we verder gaan naar een strafzaak van onze geliefde blogger. Een dijk van een rectificatie iets wat meneer ontkent ooit te hebben  hoeven doen.

De kantonrechter te Haarlem heeft Robert Engel veroordeeld tot het plaatsen op deze homepage lucaswashier.nl (bestaat uiteraard niet meer)  van de navolgende tekst: “De openbaarmaking van een fotografisch portret van Johan Cruijff van de hand van fotograaf [eiser 1] op deze site was in strijd met de auteurswet 1912 wegens het ontbreken van toestemming en naamsvermelding.”

De zaak wordt doorverwezen naar de Rechtbank, Engel verliest die zaak ook en zeer opmerkelijk maar ook begrijpelijk de volgende vermelding in het vonnis, noem het een contactverbod “wijst partijen erop dat zij na deze verwijzing alleen nog door tussenkomst van een advocaat in rechte kunnen verschijnen en proceshandelingen mogen verrichten”.

Ja Engel je roept veel over Blanco maar die heeft geen contactverbod opgelegd gekregen van niemand. Ook heeft zij nooit het auteursrecht geschonden, mensen niet afgeperst, niet opgelicht.

Een paar maanden later moet hij zich voor de strafrechter verantwoorden voor belediging smaad en laster in Haarlem waarbij hij wordt vrijgesproken voor het beledigen van een groep mensen, Moslims in dit geval. Vermoedelijk de reden dat hij flink van leer trekt op internet dag in dag uit. Immers 1 vrijspraak zal er nog wel een opleveren. “belediging; Nu geen van de gewraakte uitlatingen naar het oordeel van de rechtbank beledigend is voor een groep mensen als bedoeld in artikel 137c dan wel 137e van het Wetboek van Strafrecht, is hetgeen verdachte ten laste is gelegd niet wettig en overtuigend bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.”  Zijn verweer is onder andere deze “Ter terechtzitting heeft verdachte aangevoerd dat de artikelen voor de website mede worden geschreven door een groep van vijf tot tien medewerkers, van wie hij de namen niet wenste te noemen.” wie onderzoekt welke mensen op endandit.nl actief zijn komt niet verder dan ene Robert Engel. De rechtbank trekt die conclusie zelf ook “De rechtbank stelt vast dat de website naar zijn uitingsvorm de website van (alleen) verdachte is, dat de domeinnaam op naam van verdachte is geregistreerd en dat verdachte bovendien zowel beheerder als eigenaar van de site is. Voorts is ter zitting gebleken dat verdachte de volle verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de artikelen die op de website zijn geplaatst daar verdachte heeft aangegeven de eindredactie van de website te voeren en als enige de bevoegdheid heeft om, eventueel, aanstootgevende teksten van de website te verwijderen. Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat het uitsluitend verdachte is geweest die de gewraakte teksten heeft geschreven en op de website heeft geplaatst.”.

Wat Engel hiermee eigenlijk doet is zichzelf verschuilen achter een leger van niet bestaande mensen, zou dat hetzelfde legertje zijn dat hem thans weg wenst? De rechtbank houdt hem in ieder geval verantwoordelijk voor uitlatingen op de site. Dat u het weet.

De rechtbank veroordeeld hem niet maar laat zich ook niet uit over de vraag of het kwetsend is, zij onderzoeken immers enkel of het de groep in zijn geheel betreft. Engel balanceert op het randje dit is in feite wat de rechtbank zegt “mede gelet op de tekst waarin deze is geplaatst, niet geheel duidelijk op welke groep mensen de uitlating betrekking heeft. Deze zou kunnen zien op moslims, maar ook – zoals verdachte ter terechtzitting heeft betoogd – meer bepaald op moslimterroristen. Nu niet vast staat dat de uitlating gericht is tegen een groep mensen die zich onderscheidt op grond van (in dit geval) godsdienst of levensovertuiging, namelijk moslims, is ook deze uitlating naar het oordeel van de rechtbank niet op te vatten als de belediging van een groep mensen.” En als je dit goed leest is hij schuldig aan het plaatsen van de teksten maar komt hij er enkel en alleen maar onderuit omdat het mogelijk ook terroristen zouden kunnen zijn. Stel dat er geen fundamentalistisch of sektarisch geweld is, dan zou hij wel veroordeeld zijn.

Uiteraard schuwt meneer er niet voor om zichzelf daarna volop in de discussie te mengen voor elke zaak met foto’s, auteursrechten en zet zichzelf natuurlijk neer als slachtoffer. Immers de god doet nooit iets, maar in de zaak zelf moest hij wel toegeven dat de eisende partij gelijk had, de foto was onrechtmatig geplaatst en in zijn gedrag ging hij te ver. Dat hij dat doet bewijst hij elke dag wel op twitter en internet. Hij is het slachtoffer van een enorme heksenketel en mensen die op hem jagen. Alsof hij nog nooit iets heeft gedaan. Waarvan Akte.

Best grappig dat juist deze internetgod als de onschuld zelfe beweert dat wij hem stalken. We zijn benieuwd wat we nog meer van mister “endandit” kunnen vinden. Immers afpersen, oplichten gaat wel erg ver. Wordt het niet tijd Engel dat je de  hand es in eigen boezem gaat steken, je sites gaat opschonen en erbij zet “Ik Robert Engel heb onrechtmatige uitlatingen gedaan jegens Isabel Blanco op internet en twitter die op zijn minst in strijd met de waarheid zijn”.

Believe!

ps het valt me op dat bijna alle sites waar Engel actief is was niet meer bestaan, afscheidt.nl, lucaswashier.nl, lucas wordpress. Zodra er teveel gedoe op staat verdwijnen ze.

Bron o.a. http://blog.iusmentis.com/ http://edgeofeurope.wordpress.com/2013/07/28/mijn-land-terug/