Column door Frank Prikanowski

Homo Illuminatus

 

Een tijd geleden kreeg ik van één van mijn gidsen het volgende antwoord op mijn vraag hoe het met de mensheid en hun spiritualiteit zou gaan als de Maya-kalender eindigt:

 

“Er is de laatste tijd veel te doen over de Maya-kalender en het einde daarvan.

Het lijkt ook dat er steeds meer zgn nieuwetijdskinderen komen. Deze kinderen zijn echter niet nieuw, ze zijn “eigentijdskinderen”, ze horen bij deze tijd.

Nieuwetijdskinderen zijn er in iedere generatie geweest, elke generatie heeft zijn kinderen die vooruit liepen op de anderen. Deze kinderen hadden/hebben een andere trilling. Zij staan op een hoger nivo in contact met het universum, met de bron.

 

Toen de mens pas op deze aarde rondliep was er nog weinig besef van de universele krachten, men moest zien te overleven in een vijandige omgeving. De eerste mensen waren sterk met de aarde verbonden. Toch hadden zij hun gevoelswereld en op hun manier hun spiritualiteit. Hun spirtualiteit was met de aarde verbonden. Ook hun Goden waren met de aarde verbonden. Wat deze eerste mensen wel sterk hadden was hun intuïtie. Dat was nodig om te overleven.

 

Gaandeweg de evolutie hebben de mensen een groot deel van hun intuïtie diep in zich  weggestopt zodat ze er niet meer bij kunnen. De mens heeft zich echter niet alleen fysiek ontwikkeld, ook wat betreft het trillingsnivo zijn ze steeds hoger gegroeid en hebben ze steeds meer contact met het universum, met de bron gekregen.

 

Tot aan de indutriële revolutie was dit een algemeen aanvaard gegeven. Toen de mens echter steeds meer uitvindingen deed en er steeds meer technieken ontstonden op allerlei gebied werd het contact met het universum, net als hun intuïtie diep weggestopt. Het was niet meer van deze moderne tijd om te geloven in een God of in een universele energie. De mens was een nieuwe richting ingeslagen, alles moest verklaard en bewezen worden. De krachten van het universum, of God kon niet gemeten worden en was dus niet bewezen en dus ook niet verklaard.

Zo is de mens, ondanks de groeiende trilling weer losgeraakt van het universum, van hun bron. De gevolgen van deze verbroken verbinding is dat het trillingsnivo waar men eigenlijk contact met het universum heeft in het lichaam blijft. Hierdoor ontstaat hebzucht en egoïsme. De zgn financiële crisis waar jullie in zitten is hier een direct gevolg van. Hebzucht, egoïsme en achterdocht heersen in plaats van liefde en compassie.

 

De Maya’s hebben met hun vooruitziende blik een kalender gemaakt die in 2012 eindigt. Omdat de mens het contact met het universum is kwijtgeraakt wordt er smalend over gedaan en er zijn zelfs mensen die het einde van de wereld voorspellen. Dit is uit angst om te verliezen wat ze nu op aade bezitten.

Let wel, de dag nadat de Maya-kalender eindigt, begint er weer een nieuwe.

Wat wel veranderd is dat vanaf die dag alleen nog maar mensen geboren worden die op een nog hogere trilling staan. Een proces wat al enige jaren bezig is. In de oude tijden werden deze zgn. nieuwetijdsmensen vaak spirituele leiders, sjamanen of wijsgeren. Zij hadden een duidelijk verhaal te vertellen naar de mensen en werden hoog geacht. Bij de nazaten van de oude cultueren is dit nog steeds het geval.

 

De moderne mens echter wil hier niets van weten….of toch wel??

 

Er komt een nieuwe generatie mensen, een generatie die op een dusdanig hoger trillings nivo staat dat ze een nieuwe stap in de evolutie zijn, na de Homo Sapiëns komt nu de Homo Illuminatus, de verlichte mens.

De voorlopers van de Homo Illuminatus zijn er nu al, dit zijn de nieuwetijdskinderen. Kinderen die een ander contact hebben met de wereld en het universum. Zij zijn de grondleggers van de nieuwe mens.

 

De Homo Illuminatus hecht geen waarde aan materieel bezit of maatschappelijke status. De Homo Illuminatus hecht waarde aan eenheid, contact met de aarde en het universum, vrede en gelijkheid van ieder individu, mens, dier en plant. Liefde en compassie.

 

Het zal nog vele generaties duren voordat de Homo Illuminatus over de aarde heerst en de schade hersteld heeft van hun evolutionaire voorgangers.

Maar het begin is er al.

 

Dit allemaal is een normaal gegeven in de evolutie. De evolutie is nog niet klaar, al denkt de huidige mens in zijn arrogantie dat dit wel het geval is. De Homo Sapiëns is geen eindstation, maar één stap van de vele. En vele stappen zullen nog volgen.

 

Welnu, dit is wat ik je zeggen wil.

 

Ga in liefde en licht, Mitakuye Oyasin.”

 

Dit is een korte samenvatting van het antwoord wat ik kreeg. Hiermee deel ik het met jullie. Wellicht kunnen jullie er iets mee, misschien ook niet.

Aan jou de keuze.

Mitakuye Oyasin, Frank

4 gedachtes over “Column door Frank Prikanowski

 1. Hoi Frank
  In heel veel dingen kan ik mij zeker vinden. Maar er moet me wel nog iets van het hart qua geloof in God. Vroeger werd God voorgesteld als een persoon geen universele energie. De kerk (dus het geloof) vertegenwoordigde de liefde in de mensheid. Helaas heb ik te veel ellende meegemaakt en gezien dat de kerk het woord liefde wel erg letterlijk heeft genomen. Mijn man is daar ook een slachtoffer van. Een tijd lang heb ik dan ook God, de kerk, het geloof in het algemeen de rug toegekeerd. Maar door je zelf, je interesses en innerlijke zoektocht te verruimen heb ik het weer teruggevonden alleen op mijn eigen manier. Ik begrijp alleen niet dat als er zo veel mensen geboren worden op een hogere trilling dat er nog zo veel ellende is op deze wereld. Ik zou willen dat deze mensen eens de landen konden besturen en regeren. Maar wellicht zal ik dat in mijn huidige leven niet meer mee maken. Ik zie het misschien ook wel heel verkeerd maar ik heb zo veel vertrouwen in de mensheid verloren als ik alleen al in mijn kleine kring kijk qua “vrienden” en ja, ook “familie”. Het valt dan niet mee om steeds het goede te blijven zien in de mensheid als je keer op keer onderuit geschoffeld wordt. Maar ik doe mijn best zo goed ik kan en probeer oprecht het goede in de dingen te zien.
  Maar heel mooi dat dit allemaal gezegd is, het geeft de burger nog wat moed!

  1. Dank voor deze prachtige reactie. Ik denk dat Frank dit ook erg zal waarderen. Bedankt voor je openhartigheid in deze inderdaad vreemde wererd…….

 2. Hoi Annemie,

  Mijn geloof in God, of et universum heeft niets, maar dan ook helemaal niets met de kerk, of met de moskee of wat dan ook te maken. Voor mij is God geen persoon, het is d bron waar we weer terug keren. Mensen maken er met hun ego een persoon van, dat geldt ook voor Allah. Het zal nog generaties duren voordat de stempel die de gevestigde religiën op ons gedrukt hebben verdwenen is en we Goddelijkheid iets zien wat we in ons zelf dragen. De mensheid zal uiteindelijk wel op een betere manier omgaan met elkaar, het duurt echter nog erg lang voor het zover is, wij maken dit in ons huidige leven niet meer mee denk ik, helaas.
  Het is een golfbeweging, de mensheid moet zich eerst weer “vernietigen” voor ze weer uit de as kunnen herrijzen.
  Komt goed…

Reacties zijn gesloten.