5 mei bevreidingsdag

Home › 4 en 5 mei › Nationale viering van de bevrijding

Nationale Viering van de Bevrijding

NATIONALE VIERING VAN DE BEVRIJDING

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.

5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. Op veel plaatsen ter wereld moeten mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. 5 mei is daarom óók de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld.

Startprovincie

De Start Nationale Viering van de Bevrijding vormt een scharniermoment tussen de Nationale Herdenking van 4 mei en het feest van 5 mei. De Start vindt ieder jaar plaats in een andere provincie. In de aanloop naar en op 5 mei wordt in die provincie extra aandacht besteed aan vrijheid.

5 mei – lezing

De 5 mei-lezing fungeert als bron van inspiratie voor en een verdieping van het debat over de vrijheid. De lezing is een moment van bezinning op de kwetsbaarheid van vrijheid, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten.

Bevrijdingsfestivals

In 1990 wordt 5 mei als officiële feestdag erkend en heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei het idee van de Bevrijdingsfestivals omarmd. Het idee is dat 5 mei een feestdag is die volop gevierd mag worden, maar dat er ook maximale aandacht wordt gevraagd voor het thema vrijheid.

5 mei – concert

Ieder jaar wordt Bevrijdingsdag feestelijk afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel. Bij dit licht klassieke concert zijn het staatshoofd, vertegenwoordigers van het parlement, de rijksministerraad aanwezig.