Magie de kunst van het bewerken van de werkelijkheid

Magie is de kunst van het bewerken van de werkelijkheid, men bewerk oftewel manipuleert de werkelijkheid om op die manier in contact te treden met het paranormale. Door te werken met Magie kan men door middel van onderandere rituelen zaken bekomen of net zaken bezweren of tegen houden.

Onder het werken met Magie behoren eveneens waarzeggerij, wiccanisme (soort hekserij), spiritisme maar ook vormen van healen enzovoort. Men gaat er van uit dat men via de Magie de genezing bij planten, dieren, mensen kan tewerkstellingen dit kan ook door middel van cremes op basis van planten enz.

Eerst en vooral wil ik zelf wat dieper in gaan op de Magie van Kleuren

Kleuren vormen een zeer belangrijk onderdeel in het magische gebeuren trouwens niet enkel in de Magie, ook in ons dagdagelijkse leven hebben kleuren een zeer belangrijk doel, onbewust beinvloeden ze namelijk ons zijn en als je weet hoeveel kleuren er om ons heen zijn zal je begrijpen welke invloed ze kunnen uitoefenen. Neem even het beeld voor je van een prachtige vuurrode zonsondergang boven een prachtige blauwe zee en voel het effect … Denk aan een kamer die verlicht wordt door zachtblauw licht en voel de rust die het je brengt, een prachtige omgeving om in te mediteren, dit mensen is Magie.

Elke kleur heeft haar eigen Magie en haar eigen helende krachten hoewel we ons daar meestal niet eens helemaal bewust van zijn. Nochtans is in China de kleurenmagie al tig jaren een belangrijk onderdeel van de geneeskunde.

Onderstaand gaan we even in op de belangrijkste magische kracht die een bepaalde kleur bij zich draagt.

Blauw is de kleur van de rust, ze staat ook voor idealisme en occulte bescherming

Geel staat voor eigenwaarde maar stimuleert eveneens de geest en staat voor kennis

Rood staat voor levenskracht, sexualiteit, macht en vastberadenheid

Oranje staat voor vreugde en voor de kracht om te slagen

Bruin staat voor het aardse en duidt op een natuurlijke binding en voeling met de natuur

Roze is de kleur van de zacht liefde, de vriendschap, van zachtheid

Groen is de kleur van de genezing en staat voor voorspoed

Paars staat voor de spirituele kracht en verwijst naar het hogere, het magische

Zilver is de kleur van de visioenen en de intuitie

Goud staat symbool voor welstand en voor een lang leven

Zwart staat voor wraak en het negatieve maar staat eveneens naar de kiemen van een nieuw begin.

De Magie van getallen

ieder van ons heeft een persoonlijk getal, dit getal geeft onze Magie, de Magie die in ons zelve aanwezig is.

Om dit persoonlijk of Magisch getal te vinden is het nodig dat je je naam gaat omzetten in een getal, of je enkel de klinkers of medeklinkers gebruikt of alle letters van je naam is iets wat gevoelsmatig moet doen, zoek het in jezelf in je eigen Magie. Als je bij elke letter een getal hebt ga je deze bij mekaar optellen, is het getal meer dan 9 dan tel je ook deze getallen tezamen op tot je op 1 getal komt. Is je magische getal 11 of is het 22, dan mag je ze niet herleiden tot 1 getal, beiden getallen staan namelijk voor een hoge graad van wijsheid. Zo is 22 het meestergetal en de het getal 11 staat voor diegene die openbaringen mee maken.

Onderstaand het kader waarmee je kan werken om je magische getal te krijgen

Hebreeuwse Numerologische Code

1        2        3        4        5        6        7        8

A        B        C        D        E        U        O       F

I         K        G       M       H        V        Z        P

Q       R        L        T        N        W

J        2        S        4        5        X

Y

Kom je uit op het getal 1 dan zegt dit over jou dat je een leiderstype bent, je hebt een sterke wil en je bent een doorzetter, materiele welstand is iets wat zeker voor jou is weggelegd.

Het getal 2 is het magische getal voor de passieve doch vriendelijke mens die vaak zijn/haar zin krijgt door zen zachte overtuigingskracht te gebruiken. Vaak ook staat dit getal in verband met helderziendheid.

3 is een getal dat zeer veel geluk brengt, het is het getal voor de extraverte, extravagante mens, mensen met dit getal zijn vaak heel gevat en creatief.

De 4 staat voor de betrouwbare en eerlijke mens, de mens die vaak een extreem hoge prijs moet betalen voor het succes dat ze in hun leven behalen.

Een 5 mens is snel, nieuwsgierig en impulsief, vaak is een relatie met een 5 mens een moeilijke en problematische relatie die maar weinig mensen aan kunnen.

Ben je een 6 mens dat heb je het perfecte magische getal, dit getal staat namelijk voor harmonie, eerlijkheid, affectief, artistiek en schoonheid, een combinatie die bij sommige onder 6 mensen tot verwaandheid kan leiden.

Als je het getal 7 krijgt dan heb je het magische getal, het staat voor de mysticus, voor de geleerde. Het zijn meestal eerbiedwaardige mensen die zich heel goed kunnen beheersen.

Met de 8 als magisch getal ben je intiutief persoon, je bent solide en sterk, je bent een werker, je kan wel eens pessimistisch overkomen maar dan je absoluut niet.

9 is het getal voor de idealist, voor de mens met een enorme kracht in zichzelf, de ambitieuze mens, doch heeft de 9 mens de neiging om zijn jaloersheid te laten overheersen, enige voorzichtigheid is hierbij geboden.

Als je de 11 als magisch getal hebt ben je een idealist met een zeer sterke roeping naar je werk toe.

Met 22 heb je het Meester-getal en hierin verenigen zich de belangrijkste kwaliteiten van alle andere getallen, heel bijzonder dus