Aswoensdag, tis voorbij met Alaaf en Carnaval

Zo het feest der Zotten Carnaval is weer voorbij, voor de gelovigen is de woensdag de eerste vastendag, vis eten en naar de kerk, vasten tot aan de Pasen, geen snoep (oef dat valt tegen hier in huis hoor het trommeltje staat er wel maar ben em net voor)…. maar wat houdt het in? Aswoensdag?

Wikipedia

Aswoensdag


Askruis op voorhoofd
Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval.
Inhoud [verbergen]
1 Liturgie
2 Vasten
3 Lokale gebruiken
4 Data van Aswoensdag in de komende jaren
5 Externe link

Liturgie

Op Aswoensdag laten katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren” (in het Latijn: “”Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris”). Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Oosters-Orthodoxe christenen laten de as op de kruin strooien in plaats van een kruisje op het voorhoofd. Deze as is het overblijfsel van verbrande ‘palmtakken’ (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.
Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking “in zak en as zitten”.
[bewerken]Vasten

Aswoensdag is, net zoals Goede Vrijdag, in de recentste editie van het kerkelijk wetboek van 1983 een verplichte vastendag voor katholieken.[1] Dit houdt in dat alle gedoopten tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts één volledige maaltijd te nemen. Wie kan, wordt uitgenodigd om ook op andere dagen, zoals paaszaterdag en de vrijdagen van de veertigdagentijd, te vasten. De bisschoppenconferentie kan het onderhouden van vasten en onthouding nader bepalen en ook andere vormen van boete, vooral liefdewerken en oefeningen van vroomheid, geheel of gedeeltelijk in de plaats van vasten en onthouding stellen.[2] Zo bepaalde de Nederlandse Bisschoppenconferentie in 1989: “Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten.”[3]

Lokale gebruiken

In de regio van Antwerpen wordt er op Aswoensdag traditioneel pruimentaart gegeten, in Nederland haring (het zogenoemde haringhappen).

Data van Aswoensdag in de komende jaren

De vroegste datum voor aswoensdag kan 4 februari zijn, de laatst mogelijke datum is 10 maart. Zie Paas- en pinksterdatum voor een uitgebreide tabel.
2011: 9 maart
2012: 22 februari
2013: 13 februari
2014: 5 maart
2015: 18 februari
2016: 10 februari
2017: 1 maart
2018: 14 februari
2019: 6 maart

Externe link

Aswoensdag op www.katholieknederland.nl