Symposium Zelfdoding in een ander licht, 21 januari 2012

Symposium

‘Zelfdoding in een ander licht’

zaterdag 21 januari 2012

Nieuwe wegen om anderen te ondersteunen in een moeilijke levensfase

Zaterdag 21 januari 2012 vindt in Malden (bij Nijmegen) het symposium ‘Zelfdoding in een ander licht’ plaats.

Het symposium wordt georganiseerd door Eoscentra.

Uitgangspunt van het symposium is de gedachte dat we hier op aarde zijn met een bepaalde bedoeling en dat het veel uit zou maken als we niet meer zo bang waren voor de dood. Het idee dat ons bewustzijn na de dood op een of andere wijze verder leeft, kan ons helpen op een andere manier met zelfdoding om te gaan…

Het symposium richt zich op hen die vanuit hun professie of als ervaringsdeskundige in aanraking (gekomen) zijn met het zelfdodingvraagstuk. Het is een uitnodiging aan mensen die naar nieuwe wegen zoeken om anderen te ondersteunen in deze specifieke, moeilijke levensfase, of die op zoek zijn naar meer inzicht in hun eigen ervaring met dit thema.

Door middel van lezingen, interviews en uitwisseling van ervaringen draagt het symposium ertoe bij dat de deelnemers op een andere manier naar zelfdoding kunnen gaan kijken. Het is onze wens dat zij verrijkt met nieuwe inzichten naar huis gaan en het onderwerp zelfdoding wat van zijn zwaarte verliest.

Meer informatie over het symposium vindt u op http://www.spiritnieuws.nl

Deelnemers kunnen zich (liefst vóór 21 december) aanmelden met hun adresgegevens via info@eoscentra.nl

Het is verstandig niet te lang te wachten met u op te geven, in verband met de beperkte hoeveelheid plaatsen die beschikbaar zijn.

De deelnamekosten bedragen 34,50 euro (lunch inbegrepen).

Organisatoren van het symposium zijn:

Ellen Scheffer http://www.ellenscheffer.nl / info@ellenscheffer.nl of 024-6631704.

Auteur van het boek ‘Zelfdoding in het Licht van de Ziel: nieuwe perspectieven’.

Rinus Roland http://www.eoscentra.nl / info@eoscentra.nl of 024-6635783.

Uitgever van esoterische en spirituele boeken, waaronder ‘Zelfdoding in het Licht van de Ziel: nieuwe perspectieven’.

http://www.zelfdodinginhetlichtvandeziel.nl

Voor professionele hulpverleners en ervaringsdeskundigen

Wij leven in een cultuur die een enorme angst kent voor de dood. Dat geldt zowel voor diegenen die in een hiernamaals geloven als voor hen die geloven dat er na de dood niets meer is. Vanuit die angst is het begrijpelijk dat zelfdoding nog steeds een enorm taboe is. ‘Gewoon’ sterven is al erg, laat staan dat je zélf een einde aan je leven maakt. Als iemand een poging tot zelfdoding onderneemt, wordt hij dan ook meestal geconfronteerd met negatieve reacties als onbegrip, afkeuring, woede, verzet, gêne of ontkenning.

Ook nabestaanden van zelfdoding krijgen vaak met dit soort reacties te maken. Zíj voelen zich niet alleen afgewezen en in de steek gelaten door degene die een al of niet geslaagde suïcidepoging deed, maar ook door de buitenwereld. Die denkt al gauw dat er iets mis is met de achterblijvers, omdat die de suïcide(poging) niet hebben kunnen voorkomen. Zo drukt de maatschappelijke veroordeling van de daad vaak zwaar op hen.

Het zou al veel uitmaken als we niet meer zo bang waren voor de dood. De gedachte dat ons bewustzijn na de dood verder leeft wordt door steeds meer mensen geaccepteerd. Bijna dood ervaringen (BDE’s) worden in toenemende mate gezien als een teken dat er meer is dan dit aardse leven. Dit kan ons helpen op een andere manier naar zelfdoding te kijken.

Wat betekent het als ons bewustzijn voortleeft en hemel en hel meer bewustzijnstoestanden zijn dan oorden waar je naar toe gestuurd wordt als beloning of straf? Wat betekent een meer spirituele kijk op leven en dood voor de manier waarop je omgaat met een zo ingrijpende ervaring in je leven? Kan het je ook sterker maken, meer bewust, gevoeliger misschien?

Kan het ertoe bijdragen dat hulpverleners gemakkelijker eigen oordelen en angsten opzij zetten? Kan het ze helpen om beter naar mensen met een doodswens te luisteren waardoor ze adequater hulp kunnen verlenen?

Professionele hulpverleners die naar nieuwe wegen zoeken om anderen te ondersteunen in deze specifieke, moeilijke levensfase, krijgen op het symposium ruimte voor deze en andere vragen. Er wordt een poging gedaan antwoorden te formuleren door met elkaar in gesprek te gaan. Ook ervaringsdeskundigen kunnen op die manier meer begrip opbrengen en met meer mededogen kijken naar hun eigen ervaringen.

Wij hopen dat de lezingen, interviews en uitwisseling van ervaringen ertoe bijdragen dat de deelnemers ook op een andere manier naar zelfdoding kunnen gaan kijken. Dat zij verrijkt met nieuwe inzichten naar huis gaan en dat het onderwerp zelfdoding wat van zijn zwaarte verliest.

Zoals dat bij Jolanda, (1970), gebeurd is:

‘Mijn poging tot zelfdoding van 15 jaar geleden heeft mijn leven ingrijpend veranderd, maar vooral in positieve zin. Het heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Ik ben gelukkig met een lieve man en twee prachtige dochters en kan door mijn ervaringen anderen helpen in mijn praktijk als intuïtief werkend therapeut. Ik kan wel zeggen dat het een ervaring is die me in veel opzichten verrijkt heeft en die ik niet had willen missen.’ (Uit: Zelfdoding in het Licht van de Ziel. Ellen Scheffer)

Programma

Het ochtendprogramma begint met een lezing van Louis Steeman, met als titel ‘Over liefde en machteloosheid’.

Louis vertelt over het schrijnende en enorm moeilijke proces waar hij met zijn dochter doorheen gegaan is. Jarenlang leed ze aan anorexia en had uiteindelijk nog maar één wens: dood te mogen gaan. Op 21-jarige leeftijd is zij overleden door euthanasie. Maar ook vertelt hij hoe wat hij met zijn dochter meemaakte, zijn leven in positieve zin heeft veranderd.

De tweede lezing wordt gegeven door Ellen Scheffer, met als titel ‘Zelfdoding in het licht van de ziel’.

Ellen vertelt over de evolutie van de ziel door vele levens heen en het zielsplan waarmee we op aarde komen. Heeft het zin om je leven te beëindigen als je dezelfde problemen in een volgend leven weer tegen komt? Of kan zelfdoding in sommige gevallen een onderdeel van ons zielsplan zijn?

Na de lezing van Ellen Scheffer volgt een interview van Rinus van Warven met Ursula Aerts over de poging tot zelfdoding die zij ooit ondernam en waar ze nu bijzonder dankbaar op terugkijkt. Zij heeft nu een bloeiend bedrijf als trainer en coach op spiritueel gebied.

Tevens is er ’s ochtends aandacht voor het Schoolproject over zelfdoding gepresenteerd door twee studenten Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het middagprogramma staat helemaal in het teken van het uitwisselen van ervaringen van de deelnemers in kleine groepjes aan de hand van thema’s en stellingen. Dit onderdeel wordt begeleid door Louis Steeman.

Dagvoorzitter is Loes Jeuken

Dagindeling

09.30 tot 10.00 ontvangst met koffie en thee

10.00 tot 10.45 lezing van Louis Steeman

11.00 tot 11.45 lezing Ellen Scheffer

12.00 tot 12.45 interview Rinus van Warven met Ursula Aerts

12.45 tot 14.00 lunchpauze

14.00 tot 15.30 werken in groepjes

15.30 tot 16.00 plenair en afsluiting

Even voorstellen

Louis Steeman

Ik ben getrouwd met Yvonne en vader van drie kinderen, Maaike, Karlijn en Jeroen en opa van vier kleinkinderen, Sanne, Lieke, Elin en Mik. In 1999 overleed onze dochter Karlijn. Het lijden van Karlijn heeft me veel geleerd over liefde en machteloosheid en hoe dat werkt in en tussen mensen. Daarover heb ik een boekje geschreven. Samen met mijn compagnon Frank Weijers run ik een bedrijf: Steeman & Weijers. De rode draad in ons werk is ‘leidinggeven vanuit energie’.

Ik ben werkzaam als interim-leidinggevende, adviseur/procesbegeleider en trainer in het onderwijs.

Het thema liefde en machteloosheid is inmiddels ook leidend in mijn werk.

http://www.splusw.nl

Ellen Scheffer

Jarenlang zag ik mijzelf in de eerste plaats als beeldend kunstenaar, zelfs nog toen mijn eerste boek Vederlicht – leven en werken met spirituele gidsen uitkwam in 2007. Inmiddels ben ik bijna klaar met mijn derde boek Licht op je levenspad – inspirerende verhalen over zielsplan en gidsen. Mijn werk als kunstenaar is op de achtergrond geraakt en daarvoor in de plaats is mijn werk als spiritueel coach en schrijver van spirituele boeken op de voorgrond komen te staan.

Mijn tweede boek ‘Zelfdoding in het Licht van de Ziel: nieuwe perspectieven’, is de aanleiding voor dit symposium geweest. De uitgever en ik vinden het belangrijk om de andere visie die op zelfdoding die in dit boek naar voren gebracht wordt door middel van een symposium onder de aandacht te brengen.

Naast het schrijven van boeken en de individuele coaching geef ik ook weekendworkshops die ervoor bedoeld zijn om meer in contact te komen met je gidsen en met ze te gaan samenwerken.

http://www.ellenscheffer.nl

http://www.zelfdodinginhetlichtvandeziel.nl

http://www.vederlicht.eu

Rinus van Warven

Spiritualiteit in Woord, Beeld en Geluid. Mijn wereld bestaat uit twee belangrijke componenten. Allereerst die van de vorm. Radio, tv, fotografie, poëzie, lesgeven, boeken, tijdschriften. Als ik een medium kan gebruiken om te communiceren over mijn geliefde onderwerp – alles wat met levensbeschouwing te maken heeft – dan komt ik onmiddellijk in beweging. En de tweede component is die van de inhoud. Zingeving, spiritualiteit, filosofie, religie, (para)psychologie, literatuur, muziek, cultuur. Ik heb een kleine 1200 radioprogramma’s en nog een 3.000 artikelen op mijn naam staan over deze onderwerpen. En dat alles… omdat het zo vreselijk… leuk is.

Ik ben programma-maker, journalist, coach en therapeut. Ik studeerde ondermeer cultuurfilosofie, bevrijdingstheologie, pastorale psychologie en levensbeschouwelijke en religieuze communicatie. Ik ben parttime werkzaam als zingevingstherapeut en parttime als redacteur/schrijver/ publicist/journalist en als docent filosofie.

http://www.rinusvanwarven.nl

Ursula Aerts
In de zesde klas van de lagere school vroeg de leraar aan mijn klas: “Wie heeft er ooit wel eens gewenst dood te willen zijn.” Bijna iedereen stak zijn vinger op. Ik was verrast en tevens gerustgesteld te weten dat ik niet de enige was. Op de vraag of er ook gedachten leefden om hierin acties te ondernemen, durfde ik mijn vinger niet op te steken. Ik schaamde me diep, waarna de eenzaamheid rondom mijn innerlijke strijd groeide. Met mijn persoonlijke bijdrage aan het symposium hoop ik het taboe rondom dit thema waar mogelijk te doorbreken en zelfdoding in het licht te zetten.

Ik ben oprichtster van Definest – Academie voor Vuurlopen & Transpersoonlijke Educatie. Ik werk met het onbegrensde menselijke potentieel en inspireer mensen daarmee om meer uit zichzelf en het leven te halen. Mijn specialiteit is vuurlopen. Daarnaast werk ik met rebirthing/ademwerk, systemisch werk en geeft ik regelmatig heart songs & mantra zingen, meditaties/stilteconcerten en lezingen. Ik volgde verschillende opleidingen binnen de reguliere gezondheidszorg. Naast tal van opleidingen en trainingen op het gebied van het menselijk potentieel, verdiepte ik me in rituelen en onderging ik vele initiaties. Ik studeerde met indianen, westerse artsen, sjamanen en andere spirituele leermeesters

http://www.definest.nl

Loes Jeuken

Na jarenlang met oncologische patiënten te hebben gewerkt ben ik als leidinggevende in de uitvaartzorg gaan werken. In deze functie heb ik veel trainingen en lezingen verzorgd. Al gauw werd ik docent bij de uitvaartacademie van Docendo voor de uitvaart gerelateerde vakken. Tijdens het werken met terminale mensen en nabestaanden merkte ik dat rouw na een zelfdoding bij mij altijd iets extra’s losmaakte. Ik vond, jaren geleden, dat er weinig specifieks bestond voor deze groep nabestaanden. Ik ben toen begonnen om lezingen te organiseren en herdenkingsbijeenkomsten. Op dit moment ben ik onder andere actief als vakdocent bij de uitvaartacademie, geef ik inleidingen bij symposia en word ik gevraagd als dagvoorzitter. Naast mijn aan uitvaart en rouw gerelateerde activiteiten ben ik mededirecteur van onze eigen uitgeverij Veerhuis.

http://www.uitgeverijveerhuis.nl

Rinus Roland

Jarenlang heb ik me kunnen vinden in mijn activiteiten in mijn gezin, als boekhandelaar en als uitgever van wandelgidsen. Toen dat alles me niet meer bevredigde, kwam een dieper verlangen naar de oppervlakte, de wens om mezelf te ontwikkelen op het ontmoetingsvlak om zo diepere en zinvollere verbindingen met anderen en de wereld om me heen aan te kunnen gaan.

Daartoe heb ik Eoscentra opgericht, ben een spirituele uitgeverij begonnen, bezig een op kinderen toegespitst spiritueel centrum uit de klei omhoog te trekken en heb me tussendoor ontwikkeld tot holistic coach.

Zelfdoding kan je op een heel diep niveau uit de rust en stilte van je innerlijk centrum drijven, waarmee je dan vervolgens ook uit de verbinding met de anderen en de wereld om je heen schiet; maar het kan ook zomaar een kans zijn om juist een tegenovergestelde ontwikkeling aan te gaan. Dan is echter wel een nieuw licht op dit thema nodig en dat is de reden waarom ik het boek ‘Zelfdoding in het Licht van de Ziel: nieuwe perspectieven’ heb uitgegeven en het initiatief tot dit symposium heb genomen.

http://www.eoscentra.nl

http://www.spiritboek.nl

http://www.zelfdodinginhetlichtvandeziel.nl

Aanmelden, contact en kosten

Bent u geïnteresseerd in het symposium, als bezoeker of anderszins, stuur ons dan (liefst vóór 21 december) een email met uw aanmelding en adresgegevens: info@eoscentra.nl

De kosten voor deelname aan het symposium zijn: 34,50 Euro (lunch inbegrepen).

Afmelden voor verder nieuws met betrekking tot het symposium is niet nodig

U krijgt alléén nog nieuws over het symposium, wanneer u zich aanmeldt of wanneer u ons een mailtje stuurt met een

verzoek daartoe…..