Grote events zoals “Gayparade” nu even niet

Ik begin met foto’s heel bewust. Kijk en besef. Vooral de laatste de kaart van Nederland….
P

image

Het is zomer de tijd van eventen. Grote events wel te verstaan. Maar hoe gepast is het? Zwarte Cross ging door…. alsof het zo moest zijn een natte boel.

image

image

image

image

image

Maar kijk es naar de kaart. 193 mensen. Sommigen halen het thuisfeint niet eens. De rampplek is en blijft het gesprek van de dag. Allemaal zijn qe getroffen!!!!

Op facebook las ok Gayparade wel of niet. Ik zeg NEE NIET NU.

Feestvieren in rouw not done of met zijn allen in het zwart en maak een statement naar de moordenaars!

En als het niet haalbaar is uit te stellen doe het ingetogen. Geen knalfuifen aub.

Ik zal de woede wel op mijn hals halen maar ik ben tegen. Afzeggen. Niet nu!

Ebola virus rukt op in Afrika

image

image

Om verdere verspreiding van het ebola-virus te voorkomen, heeft Liberia de grenzen gesloten. Een paar voornaamste grensovergangen en vliegvelden blijven wel open, al wordt op die plekken uit voorzorg extra medische controles uitgevoerd. Dat heeft president Ellen Johnson-Sirleaf van Liberia aangekondigd.

Sirleaf kondigde tijdens een speciaal ingelast overleg over het virus een serie strenge maatregelen aan. Evenementen en bijeenkomsten waar veel mensen op af komen zijn tot nader orde verboden. Op openbare plekken zullen ook informatiefilmpjes worden vertoond over de risico’s die besmetting met zich meebrengt.

Ebola is opgedoken in Liberia, Guinee en Sierra Leone en inmiddels is het virus ook ondekt in Nigeria. Meer dan duizend mensen zijn besmet en de uitbraak van het virus is nog niet controle. Volgens Sirleaf vormt ebola een gezondheidsrisico voor het hele land.

Het zeer besmettelijke virus begint als een soort griep en legt het immuunsysteem plat. Het is moeilijk te genezen: tussen de 60 en 90 procent van de mensen die het oploopt, overlijdt eraan. Sinds de ziekte in februari de kop opstak, zijn er al meer dan 600 mensen aan overleden.

Een vooraanstaande arts die de aanpak van ebola in Sierra Leone leidde, is zelf met het virus besmet geraakt. De 39-jarige viroloog wordt behandeld in een kliniek van Artsen zonder Grenzen.

Noodweer treft Brabant Tilburg

Noodweer heeft gisteravond in delen van Brabant veel overlast veroorzaakt. Vooral de omgeving van Tilburg werd getroffen.

“Daar kregen we veel meldingen van ondergelopen straten. De storm was heel lokaal”, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In Dongen sloeg de bliksem in een meterkast in en in de buurt van Oisterwijk viel een boom op een auto. Niemand raakte gewond.

Stormschade
Eerder op de dag hadden hevige onweersbuien ook in Noord-Limburg tot veel wateroverlast geleid. In Susteren werd stormschade gemeld aan een camping en in Beesel, tussen Venlo en Roermond, kwamen putdeksels omhoog en liepen straten onder water. Ook kreeg de brandweer meldingen van wateroverlast in onder meer Neer en de regio Venray.

Bron: ANP

Kenau ~ de redder der Nederlanden

Bron wikipedia en anderen. Na het lezen hiervan EN de film Kenau kun je trots zijn als ze je kenau noemen.

image

kenau trailer film

Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526-1588/1589) was een scheepsbouwer en houthandelaar die bekend is geworden door de legende over haar verzet bij de verdediging van Haarlem tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Biografie

Hoewel Kenau bekend geworden is onder de naam Kenau Simons Hasselaer, gebruikte zij die naam zelf niet. In authentieke stukken komt zij slechts voor als Kenau Simonsdochter. De naam Hasselaer komt van moederszijde, haar moeder was Guerte Coenen, dochter van Coen Hendricksz Hasselaer. De vader van Kenau was Simon Gerritsz, brouwer te Haarlem aan het Donkere Spaarne. Hoewel in sommige publicaties wordt vermeld dat Kenau’s vader burgemeester van Haarlem was is dit onjuist; hij komt als zodanig niet in de Haarlemse archieven voor. Haar zwager was Hadrianus Junius, de lijfarts van Willem van Oranje. Tijdens het Beleg van Haarlem leverde ze scheepshout voor schepen die via het Haarlemmermeer in verbinding stonden met de Prins. Haar neef Pieter Hasselaer diende als bode van de prins.

Tijdens het beleg van Haarlem hielpen alle inwoners van de stad (mannen, vrouwen en kinderen) mee aan de reparaties aan de stadswallen die door Spaans kanonvuur waren beschadigd, aldus de ooggetuigeverslagen van tijdgenoten. Een in het Latijn geschreven ooggetuigeverslag uit Delft maakte in het bijzonder melding van een zekere Kenau die uitblonk in haar inzet om aarde naar de stadswallen te dragen om deze te repareren. Het anonieme Delftse verslag beschreef daarnaast dat de bevolking van Haarlem vanaf de wallen met brandend stro en kokende pek (zogenaamde teerkransen) de Spaanse belegeraars bevochten. Na verloop van tijd doken verhalen op dat het Kenau was geweest die met teerkransen tegen de Spanjaarden had gevochten.

Na afloop van het verloren beleg mocht een groot deel van de Haarlemse bevolking onder betaling aan de Spanjaarden de stad verlaten. Kenau verliet Haarlem om haar handel voort te zetten. Zo sloot zij een contract met de Delftse bierbrouwer David Jansz, waarna zij in september 1574 een lucratieve positie wist te bekleden in de stad Arnemuiden. In 1577 was zij volgens documenten inmiddels inwoner van Leiden. Hierna keerde zij terug naar Haarlem, waar zij in 1579 weer in documenten opduikt, zonder vermelding van enige heroïsche status.

Tijdens haar leven had ze al een slechte bijnaam onder de Haarlemmers. Dit kwam vooral door haar moeilijke karakter. Uit verschillende rechterlijke bronnen is op te maken dat ze voortdurend procedeerde. Bijna twintig jaar na haar dood werd ze zelfs nog uitgemaakt voor een tovenares. Ze procedeerde in 1585 ook tegen de stad Haarlem, die nooit betaald had voor het hout dat zij had geleverd. Pas na haar dood werd het geld aan haar erfgenamen uitbetaald. Haar naam werd uiteindelijk gebruikt als scheldwoord voor manwijven. Soms wordt met ‘Kenau’ echter ook een moedige, doortastende en zelfstandige vrouw bedoeld.

Het einde van Kenau is een mysterie: tijdens een zeereis naar Noorwegen waar zij hout zou inkopen, werd zij volgens haar dochters vermoord door zeerovers. Haar dochters spanden daarop een proces aan tegen de eigenaar van het schip waarop zij meevoer. Anderen beweerden dat Kenau zou zijn gevlucht vanwege financiële problemen.

Kenau als legende

Reeds aan het einde van de zestiende eeuw ontstonden verhalen over Kenau als een uitzonderlijk moedige vrouw tijdens het beleg van Haarlem. Haar rol tijdens de reparaties van de verdedigingswerken is in de loop der tijd steeds verder opgeblazen, totdat zij eind negentiende eeuw zelfs geacht werd een leger van 300 vrouwen te hebben aangevoerd in de strijd tegen de Spanjaarden. Latere Nederlandse schrijvers hebben deze (fictieve) versie van Kenau als inspiratie voor hun boeken gebruikt.

De Nederlandse schrijver P.C. Hooft was een van de eersten die onderzocht wat de rol van Kenau tijdens het beleg was geweest. Volgens sommige ooggetuigenverslagen van Duitse huursoldaten vocht Kenau actief mee tegen de Spanjaarden. Zo zou ze aan het hoofd hebben gestaan van 300 vrouwen die met kokend water, brandend stro en gesmolten pek vanaf de stadsmuren de vijand van zich afhielden. Hooft schijnt soortgelijke verhalen hierover gebaseerd te hebben op gesprekken met haar neef, Pieter Dirksz. Hasselaer. Volgens Hooft was ze niet bang om met spies, geweer en degen tegen de vijand te strijden. De vrouwen vochten volgens hem actief mee omdat ze wisten hoe de Spanjaarden waren omgegaan met de vrouwen in andere veroverde steden.

Een andere tijdgenoot, Emanuel van Meteren, schreef het volgende:

“Die van binnen Haarlem hadden ooc een cloecke vrouwe ende eerbaer weduwe, omtrent XLVI jaren out, Kennau genoemt, die dander vrouwen in allen noot aenvoerde ende met eenighe andere veel manlycke daden boven vrouwen aert bedreef op ten vijant, met spiessen, bussen ende sweert, als een man haer behelpende in vrouwelycke habijt.”

Door dergelijke beschrijvingen is de mythe om haar persoon ontstaan.

Volgens de meeste historici is echter niet vast te stellen dat ze daadwerkelijk meevocht. In een in 1586 geschreven verzoekschrift aan de burgemeesters, schepenen en vroedschappen van Haarlem zinspeelde Kenau hier zelf niet op, hoewel ze wel aangaf dat ze als een goede patriot had meegeholpen aan de verdediging van de stad. De Haarlemse historicus Cornelius Ekama was in 1872 een van de eersten die kritisch naar de toen bestaande legende van Kenau onderzoek deed. Ekama wees erop dat de Spanjaarden na het beleg een lijst van oorlogscriminelen hadden opgesteld, waarop enkel mannelijke Haarlemmers stonden genoteerd en geen melding van enig vrouwelijk verzet.[4] Op de lijst stond bovendien wel de naam van de 18-jarige Pieter Dirksz Hasselaer, de neef van Kenau, vermeld. Ekama wees ook op het feit dat er van de veronderstelde 300 vrouwen die tegen de Spanjaarden vochten in de Kenau-legende, alleen het verhaal van Kenau zou zijn overgeleverd en over de overige 300 vrouwen helemaal niets bekend is.

Contemporaine gravures en verslagen van belegeringen elders in Nederland wijzen erop dat er tijdens het beleg van Haarlem enkel mannelijke Haarlemmers tegen de Spanjaarden vochten. Berichten over de terechtstelling van inwoners van Haarlem na het beleg berichten alleen over mannelijke slachtoffers. Afgaand op het gebrek aan bewijs voor een status van heldin voor Kenau in Haarlem tijdens haar leven, alsmede het geringe bewijs voor een leger van vrouwen tijdens het beleg, wordt het verhaal van Kenau door historici doorgaans als mythe gezien.

Chronologie

1554 Huwelijk met de scheepsbouwer Nanning Gerbrantszoon Borst
1562 Weduwe, beheerde sindsdien de scheepswerf
1568 Haar broer voor Raad van Beroerten gedaagd (veroordeeld tot verbanning met confiscatie van zijn bezittingen)
1572-1573 Hielp actief bij de verdediging van Haarlem, in 1573 vluchtte ze uit Haarlem voor de Spanjaarden
1574-1576 Had verschillende juridische kwesties in Arnemuiden
1574 Door de Staten van Holland benoemd tot beëdigd waagmeester en collecteur van de impost op turf van Arnemuiden
1577 Na de ‘satisfactie van Haarlem’ keerde ze naar deze stad terug.
1578 Werd opnieuw scheepsbouwer te Haarlem
1588/1589 Volgens haar dochters vermoord door piraten tijdens een handelsreis naar Noorwegen

Indrukwekkende zonnestorm mist aarde

image

Een krachtige zonnestorm heeft de aarde twee jaar geleden maar net gemist. De storm zou mogelijk alle elektrische circuits verstoord hebben, wat ‘de hedendaagse beschaving terug had kunnen slingeren naar de 8de eeuw’. Dat meldt het Amerikaans ruimtevaartagentschap NASA.

De zonnestorm vond plaats op 23 juli 2012. Het ging om de krachtigste storm in 150 jaar, aldus een mededeling op de site van NASA. ‘Indien de uitbarsting een week eerder had plaatsgevonden, dan zou de Aarde zich op de eerste rij hebben bevonden’, zegt Daniel Baker van de universiteit van Colorado.

De satelliet STEREO-A, die zonnestormen volgt, kon erg precies het verloop van de storm waarnemen. Daardoor konden wetenschappers besluiten dat de storm van 2012 de hevigste was sinds 1859.

De Nationale Academie voor Wetenschappen schatte dat de impact van een zonnestorm met de kracht van die uit 1859, indien hij de Aarde zou raken, de wereldeconomie 2.000 miljard dollar zou kosten en enorme schade zou veroorzaken.

Zonnestormen zouden elektronische netwerken kunnen verstoren en telecommunicatie, internet, luchttransport en andere door elektriciteit aangedreven systemen kunnen onderbreken.

Bewerkt door: Redactie 25/07/2014 – 04u27 AD

Eerste Nederlandse slachtoffer geindetificeerd

image

Het eerste slachtoffer van de ramp met vlucht MH17 is geïdentificeerd. Het gaat om een persoon met de Nederlandse nationaliteit.
De familie en de burgemeester van de woonplaats van de overledene zijn hierover geïnformeerd.

Het team van meer dan 200 specialisten is druk bezig met de identificatie, maar benadrukt dat het nog maanden kan duren voordat ieder slachtoffer is geïdentificeerd.  De komende tijd zal de media periodiek worden geïnformeerd over het verloop van het proces.

Ook vandaag om 16 uur weer rouw 70 lichamen…

Ook vandaag zullen er slachtoffers worden teruggebracht. Lees het verhaal van hen die waardig de lichamen overbrengen in de rouw auto en bedenk dat dit een buitengewoon zwarte taak is.

194 lichamen. 3660 in vergelijking op de schaal van de VS alwaar het Huis van Afgevaardigden een minuut stilte hield. 3660 staat voor de impact op ons land.

Bijna allemasl kennen we iemand en iedereen snakt naar “justice” nu ze thuis zijn bijna allemaal.

Het wordt een zware dag voor velen.

image

Als de vliegtuigen zijn geland en The Last Post is geblazen, brengt Van Zurk samen met zeven collega’s en een commandant enkele kisten met stoffelijke overschotten van slachtoffers van de vliegtuigramp naar de gereedstaande lijkwagens. Stapje voor stapje, zonder enkele hapering. ‘Elke stap moet goed zijn. Daarom leer je om je emoties uit te schakelen tijdens het dragen van de kist. Het zou niet goed staan als je acht huilende mannen met de kist ziet lopen,’ zegt Van Zurk.

image

Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan, zo vult de Dordtse reservist aan, die in het dagelijks leven een eigen cateringbedrijf heeft. ‘Ik ben ook een mens van vlees en bloed. Natuurlijk schieten er dingen door je hoofd. Van wie je de lijkkist draagt bijvoorbeeld. Je voelt of een kist licht of zwaar is. Maar je wordt zo getraind om die gedachten te parkeren, tegen te houden. Daarbij is het een voordeel dat we niet weten welke mensen er in de kisten liggen. Dat maakt het makkelijker je emoties te reguleren. Ik heb ook de kist gedragen van twee omgekomen collega-mariniers in Afghanistan, dan is dat lastiger omdat het wel heel dichtbij komt.’

Zuidoost Oekraïne de plek waar raket werd afgeschoten?

De Britse correspondent Roland Oliphant denkt in een graanveld in zuidoost Oekraïne de plek te hebben gevonden waar de raket is afgeschoten, die vlucht MH17 noodlottig werd. Hij ging er naartoe op aanwijzing van bloggers, die de locatie via internet hadden opgespoord.

image

Zeker is de journalist allerminst dat dit zwartgeblakerde tarweveld ten zuiden van Snizhne, op 15 kilometer van de Russische grens, de plaats delict is. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zou de raket ten minste 10 kilometer noordelijker zijn afgevuurd. Toch zijn er tal van aanwijzingen om de schroeiplek toe te schrijven aan de steekvlam van een SA-11 raket.

Oliphant reisde af naar Snizhne na onderzoek van bloggers. Zij analyseerden een foto van de Oekraïense geheime dienst, die vlak na de lancering zou zijn genomen. De foto toont een rookspoor dat recht de lucht in gaat boven een landschap van graanvelden. Zoeken naar een naald in een hooiveld, zo beschrijft Oliphant zijn queeste in het verlaten Oekraïense boerenlandschap. Totdat hij Vassily, een boer in een grote dorsmachine, aansprak. De boer zei: ‘Het veld verderop bij de weg was ineens verbrand. Misschien moet je daar even kijken.’

In een pas geploegd tarweveld stuitte de reporter op een meterslange schroeiplek. Er lagen stukken gesmolten plastic in legerkleuren, weggegooide flessen. Langs de zwarte tarwehalmen en verschroeide aarde bevonden zich diepe sporen van een voertuig. Het veld was slechts op een paar honderd meter afstand van een verscholen basis van pro-Russische rebellen. Alles wees op een logische plek om een raket af te schieten, maar zonder enige forensische expertise durft Oliphant niet te concluderen dat hij de juiste locatie heeft gevonden.

Ook defensiespecialist Dick Zandee van het Clingendael Instituut durft zich daar niet aan te wagen. ‘Het blijft wachten op écht bewijs: een onderdeel van een raket, of een rebel die de daad opbiecht. De rest is indirect bewijs.’

Koen Voskuil 25/07/2014 – 07u29

Hartverscheurend “Fatima leeft” vlicht mh17

Bron oa AD diverse media. Dit gaat je door merg en been…… onze dochter leeft. Ze zat in het rampvliegtuig. Ik wens iedereen van de TU Delft waar ze studeerde veel kracht toe en ik bid voor de ouders dat ze de kracht vinden de klap te kunnen accepteren. Fase 1 rouw is “ontkenning”..

image

Wij geloven dat onze dochter nog leeft en daarom vliegen we naar Oekraïne. We gaan haar zoeken en zullen haar vinden.’ Dat zeggen de ouders van Fatima Dyczynski. De 25-jarige Duitse studente zat op vlucht MH17, de vlucht waarvan alle passagiers het leven lieten tijdens de vliegramp in Oekraïne. Maar George en Angela willen dit niet geloven.

Het echtpaar kwam eerder vandaag aan op Schiphol. In Nederland gaven zij dna af dat kan worden gebruikt bij de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp. Hun stoffelijke overschotten worden deze dagen van vliegveld Eindhoven naar de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum gebracht.

Maar daar blijft het voor de twee ouders niet bij. George en Angela vliegen door naar Kiev en van daaruit naar Donetsk in Oost-Oekraïne. ‘We willen vannacht al weer vertrekken. We zullen haar vinden’, vertelden zij Australische media op Schiphol, beiden gehuld in witte t-shirts met daarop de beeltenis van hun dochter. ‘Fatima, we houden van je’, staat er onder de foto van de jonge vrouw.

De droom van hun dochter
George, een cardioloog en acupuncturist, en echtgenote Angela wonen nu zeven jaar in Australië, in een buitenwijk van Perth. Daar leefden zij de droom van hun dochter. Fatima raakte verliefd op de Australische stad tijdens een jaar dat zij er middelbaar onderwijs volgde.

In januari van dit jaar rondde ze aan de Technische Universiteit in Delft haar bachelor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek af. ‘Voor Fatima leek niks onmogelijk. Haar enorme energie was een grote bron van inspiratie voor haar medestudenten en ons’, schrijft de universiteit in een verklaring op de website. In Perth wilde ze verder studeren middels een stage bij IBM en een mooi leven leiden. Vorige week donderdag stapte ze in Schiphol dan ook op vlucht MH17 van Malaysia Airlines.

Sindsdien staat het leven van George en Angela op hun kop. Ondanks de berichtgeving in de media en de verklaringen van verschillende overheden dat alle inzittenden van het vliegtuig de ramp niet hebben overleefd, willen en kunnen de twee ouders niet geloven dat Fatima niet meer leeft.

Theorie
Ze houden zich vast aan het geloof. En daarnaast heeft vader George een theorie. Hij gelooft dat de extreme kou op 10 kilometer hoogte wellicht is opgeheven door de warmte van de explosie. Op foto’s van de rampplek is te zien dat sommige stoelen uit het vliegtuig nog heel lijken nadat zij vanuit die grote hoogte op de grond zijn gevallen. Stel nu dat Fatima op de stoel is blijven zitten, goed ingesnoerd in haar riem? Nog niet alle lichamen zijn gevonden. Stel nu dat Fatima nog leeft?

Volgens Australische media hebben George en Angela gebruik gemaakt van een aanbod van de Australische overheid en Malaysia Airlines aan nabestaanden om naar Nederland te reizen en daar dichtbij hun verloren familielid te zijn. Het tweetal bezocht de bloemenzee bij Schiphol en stond daar verschillende media te woord. Straks gaan ze door, door naar de rampplek in Oost-Oekraïne. Die reis bekostigen ze zelf. George stelt dat de vlucht al is geregeld.

‘We weten dat het een gevaarlijke plek is om heen te gaan’, zegt hij over hun voornemen de ramplek te bezoeken, ‘maar we moeten wel. Ze is onze dochter.’

Wij geloven dat onze dochter nog leeft en daarom vliegen we naar Oekraïne. We gaan haar zoeken en zullen haar vinden
George en Angela Dyczynski
LinkedIn